Skoči do osrednje vsebine

Georgi Bangiev na Konferenci siBIM 2023

Generalni Direktor Direktorata za prostor in graditev Georgi Bangiev se je udeležil konference, ki jo je organiziralo Slovensko združenje za informacijsko modeliranje graden (siBIM) na Brdu pri Kranju.

Poudaril je, da je »Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je v fazi vzpostavljanja celovitega prostorskega informacijskega sistema. Prostorski informacijski sistem vsebuje zbirke prostorskih podatkov, orodja ter storitve za podporo procesom na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov. Eden od glavnih namenov prostorskega informacijskega sistema je tudi postopna uvedba elektronskega poslovanja v postopkih na področju graditve objektov (eGraditev).«

Modeliranje  objektov grajenega okolja (BIM) in eGraditev sta komplementarna in skupaj predstavljata nujen pogoj za prehod v celovito digitalno poslovanje na področju graditve objektov. eGraditev bo omogočila informatizacijo postopkov in pomeni prvi korak k digitalizaciji področja graditve. BIM bo temu dodal še standardizacijo in digitalizacijo projektne dokumentacije, predvsem tehničnih prikazov.

Georgi Bangiev je izpostavil, da je za uspešno izvedbo vključitve BIM v eGraditev »potrebno pripraviti standarde in pravila za pripravo dokumentacije, ki nastopa znotraj postopkov na področju graditve objektov in tako omogočiti standard za izmenjavo podatkov med vsemi deležniki; predvsem med projektanti, investitorji, mnenjedajalci, upravnimi organi, in občinami. S pomočjo takšne standardizacije lahko dokumentacija deluje tudi kot izmenjevalni format, kar pomeni, da se z eGraditvijo lahko integrirajo tudi različna informacijska okolja (sistemi) pripravljavcev in ni potrebe po izpolnjevanju obrazcev (tudi tistih »digitaliziranih«).«

Slovenija danes še nima dogovorjenega nacionalnega standarda za tehnične prikaze. MNVP je v okviru podaktivnosti C4.1  (angleško Quality assurance and improving efficiency during building renovations-C4.1) projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v sodelovanju z Inštitutom Jožefa Štefana pripravil predlog izmenjevalnega formata na področju graditve objektov, ki bo skladen z standardi BIM. V naslednjih letih se bo ta izmenjevalni format testiral v praksi. Predvidevamo, da bi v naslednjih letih v slovenski pravni red postopoma uvedli obveznost priprave projektne dokumentacije skladno z BIM standardi.