Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Židan na Svetu za zunanje zadeve v formatu trgovinskih ministrov

V Bruslju je danes zasedal Svet Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi trgovinskih ministrov, ki se ga je udeležil državni sekretar mag. Dejan Židan. Na zasedanju so ministri razpravljali o trgovinskih odnosih med EU in ZDA, o trgovinskih odnosih med EU in Kitajsko ter o pripravah na 13. ministrsko konferenco Svetovne trgovinske organizacije.

Vsebinsko razpravo, ki jo je vodil Johan Forssell, minister za mednarodno razvojno sodelovanje in zunanjo trgovino Švedske, so ministri najprej usmerili na trgovinske odnose med EU in Združenimi državami Amerike, ki sta strateški partnerici in zaveznici. Trenutno se največ pričakuje od 4. zasedanja Sveta za trgovino in tehnologijo konec maja na Švedskem. Srečanje, ki bo potekalo med 30. in 31. majem 2023 naj bi potrdilo politično zavezo EU in ZDA k tesnemu sodelovanju v zadevah, povezanih s trgovino in tehnologijo.

Ministri so obravnavali tudi posledice ameriškega zakona o zniževanju inflacije ter stanje pogovorov o globalnem trajnostnem dogovoru, ki naj bi vodil k normalizaciji čezatlantske trgovine z jeklom in aluminijem. Pomembno ostaja tudi sodelovanje med EU in ZDA ter drugimi podobo-mislečimi državami pri multilateralnih vprašanjih. Državni sekretar Židan je na zasedanju, tako kot vse države članice, podprl konstruktiven dialog za uresničevanje pozitivne trgovinske agende z ZDA. Vendar je tako kot večina prisotnih na zasedanju izrazil zaskrbljenost pred počasnim napredkom pri reševanju odprtih vprašanj med trgovinskima partnericama. Dejal je, da je "Slovenija izrazito izvozno usmerjena država, zato je še bolj občutljiva na trgovinske ovire." Poudaril je tudi, da je moč EU v močnem gospodarstvu: "Trgovinska partnerstva so pomembna, vendar mora biti partnerski odnos uravnotežen. Ko naši trgovinski partnerji postavijo lastne interese pred pravila svetovne trgovine, je razumno, da se zaščitimo." Državni sekretar je še enkrat poudaril, da verjamemo v EU, vendar opozoril, da moramogospodarstva Unije varovati, sicer bomo EU izgubili.

Ministri za trgovino so nadaljevali strateško razpravo o odnosih s Kitajsko. V njej so identificirali tveganja v trgovinskih in naložbenih odnosih s Kitajsko s ciljem oblikovanja politike zmanjševanja tveganj. Mag. Židan je v imenu Slovenije izrazil podporo strateškemu pristopu EU do Kitajske kot partnerja, tekmeca in sistemskega rivala. Izpostavil je tudi, da so za reševanje odprtih vprašanj glede izboljšanja trgovinskih in naložbenih odnosov s Kitajsko ter zmanjševanje odvisnosti EU od kitajskega trga potrebni konstruktiven dialog na vseh ravneh kot tudi usklajene aktivnosti. Pozdravil je aktualno strategijo EU do Kitajske vendar je izpostavil dejstvo, da je Nemčija padla v recesiji, kar posredno vpliva na Slovenijo, zato je potrebna dodatna previdnost.

Sledila je razprava o pripravah na 13. ministrsko konferenco Svetovne trgovinske organizacije (MC13), ki bo potekala konec februarja 2024. Članstvo mora oblikovati konkretne dogovore kot odziv trgovine na aktualne in prihodnje družbenoekonomske izzive, zato je potrebno osredotočenje na vsebino. Slovenija se pridružuje realnemu pričakovanju glede MC13 in podpira odprt pristop v pogajanjih za iskanje skupnih točk s tradicionalnimi partnericami, pa tudi z državami drugačnih stališč. Poleg nadaljevanja procesa posodobitve Svetovne trgovinske organizacije kot celote in oživitve sistema za reševanje sporov so za Slovenijo pomembni rezultati skupnih večstranskih pobud - še posebej na področju storitvene domače zakonodaje in e-trgovine. Tu je ključna ohranitev moratorija na carinske dajatve za elektronske prenose (e-moratorija), pomemben pa je tudi vidik okoljske trajnosti v trgovini.

Med delovnim kosilom je podpredsednik Evropske komisije Dombrovskis informiral vodje delegacij tudi o stanju dvostranskih pogajanj o trgovinskih in naložbenih sporazumih EU s tretjimi državami.