Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka Lenka Kavčič na IX. Urbanem forumu 2023

Državna sekretarka Lenka Kavčič, ki je Ministrstvu za naravne vire in prostor (MNVP) pristojna za prostor, je v Velenju nagovorila udeležence IX. Urbanega foruma.

Lenka Kavčič in udeleženci posveta

Lenka Kavčič druga z desne

1 / 2

Soorganizatorji dogodka so  Ministrstvo za naravne vire in prostor, Združenje mestnih občin in Inštitut za geostrateške, pravne in futuristične raziskave ter svetovanje – GFS. Forum poteka pod vodilno mislijo Skozi preobrazbo v prihodnost – zelena, digitalna in odporna mesta.

Današnji dogodek Skozi preobrazbo v prihodnost želi nasloviti kako se podnebne spremembe odražajo na urbanem razvoju. Državna sekretarka je povedala, da se »pri vzpostavitvi razmer za prehod v podnebno nevtralno družbo so za doseganje prostorske pravičnosti, prostorske kohezije in podnebno nevtralne družbe ključni celoviti pristopi na območju z integralno obravnavo prostorskih potencialov, varčne rabe  virov, ustvarjanja učinkovitih povezav in racionalne organizacije dejavnosti.« In še: »V ospredje prostorsko načrtovalskih procesov naj se postavi človek in kakovost njegovega bivanja.  V razvoju mest pa je pomembno načrtovanje, in sicer da bodo mesta prijetna za bivanje, privlačna zaradi vsebin in gospodarsko uspešna.«

Izpostavila je še, »da bomo imeli na MNVP, v sklopu programa kohezijske politike 2021 – 2027, razpise v zvezi z vsebinami zelenele preobrazbe za podnebno nevtralnost in trajnostni razvoj lokalnih območij. Razpisi bodo podpirali doseganje ciljev prostorske politike. Za pripravo vsebin za razpise se lahko uporabijo priročniki in priporočila Državnega prostorskega reda, ki so objavljeni na našem spletu.« In še: »Na Ministrstvu za naravne vire in prostor  smo zadovoljni, da so mesta aktivna pri iskanju rešitev za spopadanje s podnebnimi izzivi. To dokazuje tudi vaša udeležba na današnjem Urbanem forumu. »

Na forumu sodelujejo zanimivi predavatelji, tudi iz tujine. Gost iz Španije (Bilbao) je predstavil  zanimivosti  preobrazbe  nekoč industrijskega mesta, ki je doživelo razcvet z  dobro strategijo in vizijo mesta. Kako vizijo prehoda na zeleno, digitalno, odporno in pravično vidijo različni deležniki, so na forumu predstavile tri mestne občine Kranj, Ljubljana in Velenje. Udeleženci so se strinjali, da če bi pred desetletjem kdo rekel, da bo Velenje kot rudarsko mesto,  med prvimi  mesti v Sloveniji, ki išče poti do podnebne nevratnosti, bi se vsem zdelo to precej utopično. Dogodek se  je zaključil  z okroglo mizo, kjer so mestne občine, direktor Direktorata za prostor in graditev Georgi Bangiev in direktor GFS Instituta  razpravljali kako poteka realizacija projektov v mestih in njihova umestitev v prostor. Zanimiva razprava , kako je pot od ideje, vizije, strategije in realizacije konkretnih mestnih projektov v prostor polna izzivov, a nekateri jo uspešno premagujejo.

  

Posnetek dogodka  bo objavljen na  spletni strani Urbanega foruma.