Skoči do osrednje vsebine

Na Svetu za konkurenčnost minister dr. Papič poudaril pomen varnosti znanja

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič se je v Bruslju udeležil zasedanja Sveta za konkurenčnost v sestavi ministrov in ministric, pristojnih za raziskave.

Ministrsko razpravo o varnosti znanja je dr. Igor Papič pozdravil, saj je to priložnost za izmenjavo izkušenj in praks na tem področju. Varnost znanja je zelo občutljivo vprašanje mednarodnega sodelovanja na področju raziskav in inovacij, ki ga je potrebno ustrezno obravnavati, je dejal dr. Papič. »Razprave in skupni ukrepi bi morali temeljiti na iskanju ustreznega ravnovesja med načelom odprtosti raziskovalnega in inovacijskega ekosistema EU ter varovanjem interesov EU ter njenih visokošolskih institucij in raziskovalnih organizacij. Za Slovenijo je ključnega pomena odprtost našega raziskovalnega prostora, če želimo doseči najvišjo stopnjo raziskovalne odličnosti. To je mogoče le na podlagi konstruktivnega in odprtega globalnega sodelovanja, ki temelji na skupnih načelih in vrednotah.«

Ker je vprašanje varnosti znanja in tujega vmešavanja tisto, ki neposredno vpliva na naše raziskovalne organizacije, je učinkovit okvir mogoče zagotoviti le z redno komunikacijo in usklajevanjem med deležniki na terenu in pristojnimi državnimi organi.

Slovenija pozdravlja smernice za boj proti tujemu vmešavanju, ki predstavljajo učinkovit in uporaben nabor orodij za spopadanje z njim, je dejal minister. Slovenija se zaveda pomena skupnega delovanja, izmenjave informacij, znanja in praks, zato bi podprla vse ukrepe in instrumente, namenjene nadaljnji krepitvi znanja, izkušenj in prakse na tem področju. Slovenija bi lahko za zbiranje podatkov o primerih tujega vmešavanja v EU predvidela tudi ustanovitev enotne točke ali mreže nacionalnih točk, »saj trdno verjamemo, da je ključnega pomena, da so takšni podatki na voljo in dostopni organizacijam in institucijam, ki se v okviru vsakodnevnih dejavnosti soočajo z njimi«, je dejal minister dr. Papič.

Poudaril je pomen odprtega, iskrenega in nenehnega dialoga s strateškimi partnerji, saj je to najučinkovitejši preventivni mehanizem za varovanje znanja in zmanjševanja posledic tujega vmešavanja.

Ob robu zasedanja Sveta za konkurenčnost se je minister bilateralno sestal z državno sekretarko Zveznega ministrstva za izobraževanje in raziskave Nemčije Sabine Döring, s katero sta si izmenjala mnenji o Centru za raziskave z antiprotoni in ioni v Evropi.

Srečal se je tudi z estonsko ministrico za izobraževanje in raziskave Kristino Kallas. Pogovarjala sta se o inovacijskih ekosistemih, povezovanju raziskav in inovacij ter načinih prenosa znanj iz akademskega okolja v prakso.