Skoči do osrednje vsebine

Na strokovnem posvetu o zaposlovanju tujcev tudi o reševanju zadev na upravnih enotah

V Mariboru je potekal strokovni posvet o zaposlovanju in delu tujcev, ki so ga v sodelovanju organizirali Obrtno–podjetniška zbornica Maribor, Štajerska gospodarska zbornica in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (območna služba Maribor).

Na posvetu, katerega namen je v čim večji meri pomagati delodajalcem pri zagotavljanju ustreznega kadra, sta sodelovali tudi predstavnici Upravne enote Maribor, in sicer vršilka dolžnosti načelnika Nika Pozeb Kolenc in vodja Referata za migracije mag. Marjana Fras Zorec.

Tovrstni posveti v sodelovanju z Gospodarsko zbornico in predstavniki upravnih enot prispevajo k proaktivnemu reševanju povečanih potreb gospodarstva pri zaposlovanju tujcev. 

Poleg spremenjene zakonodaje, ki posega na zaposlovanje in delo tujcev, je Ministrstvo za javno upravo s spremembo Zakona o državni upravi proaktivno pristopilo k pohitritvi reševanja zadev s področja tujcev, k čemur za svoje nemoteno delovanje pozivajo podjetniki, obrtniki in gospodarstveniki. Prenos krajevne pristojnosti med upravnimi enotami pomeni hitrejše reševanje prošenj za izdajo dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi prebivanja ter tudi manjše zaostanke, še posebej v tistih upravnih enotah, ki imajo večji priliv vlog zaradi poslovanja v regionalnih središčih.

Prav tako izpostavljamo, da je Ministrstvo za javno upravo na podlagi soglasja Vlade že pred časom pristopilo k sistematični kadrovski krepitvi najbolj obremenjenih upravnih enot z možnostjo dodatnega zaposlovanja. Tovrstne kadrovske okrepitve bodo brez dvoma – ob njihovi realizaciji na upravnih enotah in opolnomočenju novih sodelavcev ter upoštevajoč že naštete ukrepe – pripomogle k ažurnemu reševanju zadev na najbolj obremenjenih upravnih enotah.

Učinkovite in kakovostne javne storitve, ki jih zagotavljajo upravne enote za vse uporabnike, so temelj stabilnega, konkurenčnega in dobro delujočega gospodarstva, zato sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem poteka z roko v roki.