Skoči do osrednje vsebine

Youth Wiki Brunch 2023

V četrtek, 18. maja 2023, je v organizaciji Urada za mladino in nacionalne agencije Movit potekal predstavitveni dogodek evropskega portala Youth Wiki, ki so se ga udeležili predstavniki ministrstev in vladnih uradov, ki pokrivajo tudi področje mladine. Namen dogodka je bil medsektorsko povezovanje, izmenjave idej in predlogov in načrtovanja mladinskih politik.

Srečanje je z uvodnim pozdravom otvorila mag. Tina Kosi, vršilka dolžnosti direktorice Urada RS za mladino, ki je poudarila, da je sodelovanje ministrstev pri spletnem projektu Youth Wiki pomembno, saj ima prav vsako ministrstvo specifične naloge in pristojnosti povezane z mladimi, izmenjava znanj in izkušenj pa prispeva k oblikovanju celovitih in usklajenih politik za mlade.

V nadaljevanju dogodka sta predstavnika Urada za mladino Igor Jesih in Aleš Susman predstavila potek dogodkov v evropskem letu mladih 2022 ter strateške cilje in akcijski načrt za izvajanje agende za mladinsko delo v prihodnjih dveh letih.

Youth Wiki je spletni portal, ki ga financira Evropska komisija in ga upravlja Evropski center za razvoj usposabljanja mladih. Je evropska spletna enciklopedija nacionalnih mladinskih politik. Predstavlja bazo podatkov o nacionalnih strukturah, javnih politikah in ukrepih, ki podpirajo mlade v evropskih državah. Njegov cilj je prispevati k izboljšanju kakovosti mladinske politike v Evropi ter zagotoviti enostaven dostop do informacij in primerov dobrih praks za mlade, mladinske delavce in druge zainteresirane skupine.