Skoči do osrednje vsebine

Poslanica ministra ob svetovnem dnevu družinskih zdravnikov

Spoštovane sodelavke in sodelavci v družinski medicini,

ob današnjem Svetovnem dnevu družinskih zdravnikov mi dovolite, da se vam zahvalim za vaš trud, predano in požrtvovalno delo ter strokovnost, ki jo vlagate v zdravje naše skupnosti.

Družinska medicina ima osrednjo vlogo v našem zdravstvu, saj predstavlja prvo stopnjo obravnave naših prebivalk in prebivalcev, zato je prav izboljšanje pogojev za delo in razbremenitev družinskih zdravnic in zdravnikov eden izmed prednostnih ciljev ministrstva za zdravje.

Za ureditev področja problematike družinske in urgentne medicine ter absentizma smo pripravili ustrezen zakonski okvir, ki ga bomo v javno presojo posredovali še pred poletjem, z njim pa želimo ponovno opredeliti time družinske medicine, doseči administrativne razbremenitve in vzpostaviti regionalne mreže na temelju območnih enot ZZZS.

Na ministrstvu za zdravje si bomo še naprej prizadevali za sistemske spremembe, ki bodo zagotovile dostopnost do primarnega zdravstvenega varstva že z obstoječim kadrom, ob tem pa z dodatki za izbiro specializacije iz družinske medicine spodbujalo mlade zdravnice in zdravnike k vključitvi v time družinske medicine.

Zavedamo se, kako zelo pomembno je, da imajo družinski zdravniki dovolj časa za delo s pacienti, zato bomo z Zakonom o zdravstvenem informacijskem sistemu oklestili administrativne obveznosti, ki vas v sedanjem sistemu pretirano obremenjujejo.

Slovenske družinske zdravnice in zdravniki si za opravljanje svojega poslanstva in predano delo zaslužite  tudi ustrezno plačilo. Na ministrstvu za zdravje smo zato predvideli dodatno, 20 odstotno plačilo vsem specializantom družinske medicine, dodatno nagrajevanje za večje število opredeljenih ter spodbude za opravljanje dodatnega dela.

Urediti moramo torej kar nekaj področij, ki se jim v preteklosti nismo dovolj posvečali.  Verjamem, da bomo skupaj in v sodelovanju rešili vse izzive. Zaradi vašega predanega in nesebičnega dela imajo namreč naši prebivalci, kljub velikemu kadrovskemu pomanjkanju zagotovljeno strokovno in kvalitetno zdravstveno oskrbo. Skupaj bomo poskrbeli, da bo tako tudi v prihodnje.

Hvala vam.

                                                                                                Danijel Bešič Loredan, minister