Skoči do osrednje vsebine

Z elektronsko osebno izkaznico do elektronskih storitev v drugih državah Evrope

S slovensko elektronsko osebno izkaznico bodo lahko slovenski državljani najkasneje v 1 letu dostopali do elektronskih storitev javnega sektorja v vseh drugih državah Evrope.

V nekaterih pa bo to predvidoma možno že v nekaj tednih. Z objavo naše elektronske osebne izkaznice v Uradnem listu Evropske unije z dne 17. maja 2023 se je namreč uspešno zaključil postopek priglasitve elektronske osebne izkaznice za čezmejno uporabo, v skladu z EU Uredbo za e-identifikacijo in storitve zaupanja (eIDAS).

V uradnem listu Evropske unije so objavljene Sheme elektronske identifikacije, priglašene v skladu z uredbo o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja.