Skoči do osrednje vsebine

Minister Marjan Šarec gostil ministra za obrambo Republike Albanije Nika Peleshija

Na povabilo ministra za obrambo Republike Slovenije Marjana Šarca je bil na uradnem obisku v Sloveniji minister za obrambo Republike Albanije Niko Peleshi. Po sprejemu z vojaškimi častmi pred Ministrstvom za obrambo sta se ministra Šarec in Peleshi najprej pogovarjala na štiri oči, nato so sledili uradni pogovori med delegacijama.

Uvodni del uradnih pogovorov sta ministra namenila pregledu sodelovanja med državama na obrambnem in vojaškem področju. Strinjala sta se, da so odnosi med državama prijateljski, konstruktivni in brez odprtih vprašanj. Dvostransko sodelovanje temelji na Memorandumu o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Albanije iz leta 1994. Največ sodelovanja beležimo na področju vojaških vaj in usposabljanj ter v okviru različnih regionalnih projektov in pobud na območju jugovzhodne Evrope.

Državi dobro sodelujeta v Balkanskih zdravstvenih namenskih silah (angleško Balkan Medical Task Force – BMTF), v katerih je Slovenija julija 2022 prevzela vlogo nosilne države. Pripadniki albanskih oboroženih sil bodo letos sodelovali na vaji Zvezda Triglava, ki bo potekala v okviru vaje Defender 2023. Sodelovanje poteka tudi na področju vojaških mornaric, in sicer v obliki mednarodne vojaške vaje Adrion. Ministra sta se strinjala, da sodelovanje lahko okrepimo tudi prek Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje.

Minister Peleshi je izpostavil pomen kibernetske varnosti in sodelovanja tudi na tem področju. Albanija je bila namreč nedavno deležna obsežnega kibernetskega napada, ki se ga je ubranila tudi s pomočjo zavezniških držav. Prav zaradi teh izkušenj si Albanija želi krepitve sodelovanja tudi s slovenskimi strokovnjaki s področja kibernetske varnosti in obrambe.

Uspešno dvostransko sodelovanje poteka tudi na področju zaščite in reševanja, kjer je v pripravi nov Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Trenutno potekajo tudi dogovori o dvostranskih obiskih predstavnikov albanske Državne agencije za civilno zaščito v Sloveniji, z namenom strokovne pomoči Republiki Albaniji pri krepitvi njihovega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Podobno kot Slovenija tudi Albanija vlaga v izgradnjo letalskih zmogljivosti za gašenje. Kot je povedal minister Peleshi, tudi oni načrtujejo nakup letal za gašenje Air Tractor.

V nadaljevanju pogovorov sta ministra pozornost namenila varnostni situaciji na Zahodnem Balkanu in v Ukrajini ter sodelovanju držav v mednarodnih operacijah in misijah. Kot je poudaril minister Šarec, je Zahodni Balkan za našo zunanjo in varnostno politiko strateško pomembna regija. »Naše prednostne naloge bodo usmerjene v reševanje skupnih izzivov hibridnih groženj, kibernetske varnosti in vojaške mobilnosti, kar lahko pripomore h krepitvi odpornosti v regiji,« je izpostavil minister Šarec. Ocenil je, da lahko pot k dolgoročni stabilnosti in razvoju regije najbolje tlakuje verodostojen in učinkovit širitveni proces. Zagotavljanje evroatlantske perspektive za države Zahodnega Balkana bi moralo ostati ključnega pomena. V tej luči je minister Šarec svojemu albanskemu kolegu zagotovil nadaljnjo podporo v procesu vključevanja v Evropsko unijo.

Tako Slovenija kot Albanija sta zaveznici v Natu. Ministra sta se strinjala, da mora zavezništvo na vrhu v Vilni zagotoviti konkretne rezultate za poglobitev naše praktične, pa tudi politične podpore Ukrajini. Primarnega pomena je ohranjanje enotnosti zavezništva, potrebujemo pa tudi jasne smernice za krepitev naših obrambnih industrijskih proizvodnih zmogljivosti, da bi lahko zadostili obrambne potrebe članic in zavezništva.

Zadnji del pogovorov sta ministra, v luči poslabšanega varnostnega okolja, namenila izmenjavi stališč o prenovi strateških in planskih dokumentov, modernizaciji in naložbah v obrambo. Slovenija je trenutno v procesu pregledovanja in posodabljanja novih strateških dokumentov ter dokumentov za načrtovanje. Marca 2023 je parlament sprejel nov dolgoročni obrambni načrt do leta 2040, pripravlja pa se tudi nova obrambna strategija in srednjeročni obrambni program. V teh dokumentih so opredeljene prednostne naloge na področju razvoja, modernizacije, kadrovanja oboroženih sil in ravni ambicij, je minister Šarec povedal svojemu ministrskemu kolegu Peleshiju.

Na Youtube kanalu Ministrstva za obrambo si lahko ogledate video posnetek prihoda ministra Peleshija in sprejem z vojaškimi častmi.