Skoči do osrednje vsebine

Cilje trajnostnega razvoja lahko dosežemo le skupaj

V organizaciji Partnerstva za trajnostno gospodarstvo CER je v Ljubljani potekal drugi Zeleni zajtrk, na katerem so se predstavniki gospodarstva in župani treh mestnih občin pogovarjali o priložnostih za sodelovanje pri doseganju podnebnih ciljev. Zbrane je ob koncu dogodka, katerega cilj je bil poudariti pomembnost skupnega delovanja med mesti in gospodarstvom ter državo, nagovorila tudi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.

»Današnji dogodek kaže, da smo skupaj na dobri poti utrditve zavezništva pri razvoju skupnih načrtov in strategij za spodbujanje trajnostnega razvoja,« je uvodoma povedala ministrica Ajanović Hovnik.

Ob tem je izpostavila ključno vlogo javnega sektorja tako na državni kot na lokalni ravni, da vzpostavi pogoje, ki bodo zagotavljali stabilno institucionalno okolje za prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo.

»Ministrstvo za javno upravo ob sodelovanju partnerjev iz gospodarstva, znanstvene sfere in ob sodelovanju predstavnikov civilne družbe že snuje in izvaja ukrepe za zagotovitev varnega in spodbudnega institucionalnega okolja na področju zagotavljanja kakovosti predpisov, izboljšanja zalednega poslovanja s ciljem boljše učinkovitosti in partnerskega povezovanja ter digitalizacije upravnega poslovanja.«       Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo

Ministrica je omenila cilje evropskega Zelenega dogovora in doprinos podnebno nevtralnih in pametnih mest pri doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2050. Ob tem je spomnila, da so pri uresničitvi ukrepov zelenega prehoda sredstva evropske kohezijske politike eden pomembnejših finančnih virov. Tako bodo omenjena sredstva na primer namenjena energetski prenovi stavb javnega in zasebnega storitvenega sektorja, spodbujanju energetskih skupnosti v lokalnem okolju, posodobitvi javnega, predvsem železniškega transporta, podpori infrastrukturi za trajnostno mobilnost v urbanih območjih ter številne druge. Izpostavila pa je tudi izzive na področju zelenega javnega naročanja, pri katerem cena ne sme biti edini pogoj.

Ministrica je v zaključni misli poudarila, da je prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo odgovornost vseh nas, da v izmenjavi znanj in sodelovanju naslednjim generacijam zagotovimo kakovostne pogoje za življenje.