Skoči do osrednje vsebine

Pridobite pooblastilo za pomorskega strokovnjaka za preglede ladij za prevoz živali

Nova evropska zakonodaja določa, da mora plovila za prevoz živali pred natovarjanjem živali pregledati tudi pomorski strokovnjak za preglede ladij za prevoz živali. Namen pregledov plovil je zaščita in dobro počutje živali. Ko bodo sprejeti nacionalni predpisi, bo Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (URSP) lahko z odločbo potrdila pomorske strokovnjake za preglede ladij za prevoz živali. URSP zato vabi vse zainteresirane kandidate, da spremljajo naše objave in pregledajo predpisane pogoje za strokovnjaka za preglede ladij za prevoz živali.

Strokovnjak za pomorstvo mora izpolnjevati vsaj eno od naslednjih zahtev:

  • ima primerne kvalifikacije, pridobljene na pomorski ali navtični ustanovi, ki jo priznavajo države članice, ter ustrezne izkušnje kot ladijski častnik z veljavnim pooblastilom o usposobljenosti STCW II/2 ali III/2 iz Mednarodne konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov (konvencija STCW), brez omejitev;
  • je opravil izpit za ladjedelskega inženirja, strojnega inženirja ali inženirja na področju pomorskega prometa, ki ga priznavajo pristojni pomorski organi, in ima najmanj pet let delovnih izkušenj na tem mestu ali
  • ima ustrezno univerzitetno ali enakovredno izobrazbo, pridobljeno v visokošolski ustanovi, na ustreznem področju inženirstva ali znanosti, ki jo priznava država članica.      

Strokovnjak za pomorstvo bo pri pregledih sodeloval z inšpekcijo, pristojno za veterinarstvo. Strokovnjak za pomorstvo bo moral pregledati plovila za prevoz rejne živine pred vsakim natovarjanjem živali. Več informacij je na voljo v priloženem dokumentu.