Skoči do osrednje vsebine

Zaključena je oddaja vlog na 5. javni razpis podukrepa 4.3

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 5. javni razpis Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih je znašala 3.000.000 evrov. Oddanih je bilo 11 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 2.238.257,29 evra sredstev.

5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, je bil objavljen 27. januarja 2023, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 12. maja 2023.

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Za namen 5. javni razpis je bilo razpisanih 3 milijone evrov nepovratnih sredstev.

Na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je bilo na 5. javni razpis skupno oddanih 11 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 2.238.257,29 evra.