Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo pridobilo osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je pripravilo načrt vpeljave ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in s tem izvedlo prvi del postopka za pridobitev osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje. Na slavnostni podelitvi, ki je potekala ob današnjem mednarodnem dnevu družin, je osnovni certifikat prevzel generalni sekretar dr. Mitja Blaganje.

Blaganje prevzema certifikat
1 / 2

Pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za boljše upravljanje s človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. 

»Zdi se mi pomembno,  da so zaposleni pri svojem delu zadovoljni. Zaposleni imajo poleg službe tudi družino. Nekateri imajo majhne otroke, ki jih je treba peljati v vrtec, nekateri najstnike, ki jih vozijo po športnih in drugih aktivnostih, spet drugi starše, ki potrebujejo pomoč pri vsakdanjih opravilih. Družina je najpomembnejša celica družbe in prav je, da se tudi mi, kot delodajalec, tega zavedamo in zaposlenim omogočimo, da lahko poleg službenih obveznosti brez prevelikega stresa izpeljejo tudi druge zasebne obveznosti,« je ob tem povedal generalni sekretar Blaganje in dodal: »Tudi na ta način zaposlenim omogočamo prijetno delovno okolje, kar pripomore k večji pripadnosti delodajalcu in tudi boljšemu izvajanju delovnih nalog naših zaposlenih.«

Postopek pridobitve certifikata poteka s pomočjo usposobljenih zunanjih svetovalcev Ekvilib Inštituta. Na ministrstvu smo izvedli oceno dejanskega stanja ter na podlagi tega s pomočjo zunanjega ocenjevalca določili načrt vpeljave ukrepov, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov in kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Ukrepi so različni, od izobraževanja do komuniciranja, vsi pa so usmerjeni v boljše počutje zaposlenih in bodo v veliki meri prispevali tudi k lažjemu izvajanju rednih nalog.

Po treh letih bo Ekvilib Inštitut ocenil, ali so bili vsi zastavljeni ukrepi vpeljani in cilji doseženi. Če bodo cilji doseženi in aktivnosti izpeljane, bo ministrstvo lahko pridobilo polni certifikat »Družini prijazno podjetje«.