Skoči do osrednje vsebine

Ministrica za pravosodje dr. Švarc Pipan z nizozemsko kolegico o aktualnih pravosodnih vsebinah

Ministrica dr. Dominika Švarc Pipan in nizozemska pravosodna ministrica Dilan Yesilgöz Zegerius sta pozdravili diplomatsko konferenco za sprejem Konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in drugih mednarodnih hudodelstev, katere so-pobudnici sta tudi Nizozemska in Slovenija.

Spregovorili sta še o pravosodnih vidikih aktualne krize v Ukrajini, o zaplembi premoženja nezakonitega izvora (nacionalni in EU vidik), o vladavini prava ter o boju proti organizirani kriminaliteti.

Ministrica dr. Švarc Pipan je nizozemski kolegici predstavila predlog Zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ki bo podlaga za povrnitev glob, ki so bile plačane oz. izterjane v teh postopkih.

Ministrici sta se dotaknili tudi aktualnih vprašanj na področju organizirane kriminalitete in v tem okviru pozdravili Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu postopkov v kazenskih zadevah, ki bo zapolnil vrzel v sodelovanju med državami članicami. Učinkovito pravosodno sodelovanje je ključno v boju proti organizirani kriminaliteti. Pozdravili sta tudi pomembno vlogo Eurojusta pri koordinaciji mehanizmov pravosodnega sodelovanja.