Skoči do osrednje vsebine

Za velike mednarodne športne prireditve namenjamo 2,07 milijona evrov

Za sofinanciranje organizacije evropskih in svetovnih prvenstev v članski kategoriji v olimpijskih športnih panogah namenjamo 2,07 milijona evrov. Vloge za sofinanciranje lahko nacionalne panožne športne zveze in druge športne organizacije oddajo do 19. maja 2023.

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni za sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev v Republiki Sloveniji v letu 2023, ključni strateški cilj razpisa pa je krepitev promocije športa in ustvarjanje ekonomskih in družbenih koristi. Velike mednarodne športne prireditve so namreč osrednji dogodki organizacijske kulture športa. Vplivajo na promocijo okolja in na razvoj turizma ter gospodarstva, saj imajo močno mednarodno pokritost, velike TV dosege javnosti, odlično priložnost za druženje, pozitiven in emocionalen naboj. Ustrezni zakonski okviri in ustrezno financiranje slovenskega športa so ključ za to, da ohranimo vrhunske športne dosežke in organizacijo velikih mednarodnih prireditev na tako visoki ravni oziroma, da jih še izboljšamo.

Razpisana sredstva so namenjena kritju stroškov organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev - torej evropskih in svetovnih prvenstev. Na javni razpis se lahko prijavijo nacionalne panožne športne zveze in druge športne organizacije, ki imajo soglasje Vlade RS za izvedbo velike mednarodne športne prireditve v letu 2023 in izpolnjujejo pogoje Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega program športa na državni ravni. 

Vse informacije so vam na voljo v razpisni dokumentaciji Javnega razpisa za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni za sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev v Republiki Sloveniji za leto 2023.