Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2023 in 2024

Ministrstvo je v juliju 2022 objavilo Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2023 in 2024 (javni razpis). Študenti lahko subvencionirane obroke koristijo skozi celo leto, saj ni več omejitve nudenja subvencionirane študentske prehrane v poletnih mesecih.

Cilj javnega razpisa, ki se objavi na vsaki dve leti, je s subvencijo obrokov pomagati študentom znižati stroške študija ter jim zagotoviti vsaj en topel obrok dnevno, ko se ti nahajajo izven svojih primarnih družin. Javni razpis je namenjen ponudnikom, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prehrambnih gostinskih obratov.

Prvo odpiranje vlog je potekalo 6. septembra 2022 in je zaključeno.

Rok za prijavo na drugo odpiranje je odprt.

Drugo odpiranje vlog bo dne 5. septembra 2023. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo do vključno ponedeljka, dne 4. septembra 2023. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva ali priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana. 

Odpiranje vlog ni javno.

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2023 in 2024.