Skoči do osrednje vsebine

Finančna uprava izdala 208.935 odločb o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2022

Finančna uprava je na osnovi podatkov o višini katastrskega dohodka, ki jih pridobi od Geodetske uprave, in podatkov, ki jih zagotovijo drugi pristojni organi, odpremila 208.935 odločb o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2022.

Z interventno Covid-19 zakonodajo je bila zaradi izrednih epidemioloških razmer davčna osnova za odmero obveznosti iz kmetijstva za leti 2020 in 2021 določena v višini 50 % katastrskega dohodka. Za leto 2022 se katastrski dohodek za kmetijska in gozdna zemljišča  upošteva v višini 100 %.

Pri tem izpostavljamo, da bi se 100% znesek katastrskega dohodka pri odmeri obveznosti iz kmetijstva moral upoštevati že v letu 2020 (veljavni zakon pa je bil sprejet že leta 2016), a se je z interventno zakonodajo zaradi izrednih epidemioloških razmer katastrski dohodek za davčne namene za leti 2020 in 2021 znižal za 50 %.

V letih 2020 in 2021 so bile različnim upravičencem dodeljene pomoči za omilitev posledic epidemije. Poleg gospodarstva so bili ukrepov deležni tudi zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu, študenti, upokojenci in kot rečeno tudi kmetje. Prav tako kot za druge kategorije, kjer je bila zaradi epidemioloških razmer uvedena pomoč, se ta po končani epidemiji končuje tudi za kmete.

Podrobnejše pojasnilo:

Pri odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2022 se zavezancem za odmero akontacije dohodnine od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnost in/ali zavezancem za odmero akontacije prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki se plačuje od katastrskega dohodka, ne upošteva več določba 58. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID -19 (ZIUPOPDVE), ki je določala znižano davčno osnovo (50% katastrski dohodek in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj).

To pomeni, da se pri odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2022 upošteva katastrski dohodek,  pripisan kmetijskih in gozdnim zemljiščem, v vrednosti 100% katastrskega dohodka in potencialni tržni dohodek od pridelave v panjih v višini 70% pavšalne ocene dohodka na panj, ugotovljenega po Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2).  

Celotni katastrski dohodek za leto 2021 za vsa kmetijska in gozdna zemljišča v Republiki Sloveniji je bil 107.051.192 EUR (Opomba: zaradi določb interventne zakonodaje 58. člena ZIUPOPDVE je bilo za davčne namene upoštevan samo v višini 50%). Za leto 2022 je celotni katastrski dohodek znašal v višini 112.502.588 EUR. Dejansko povečanje celotnega katastrskega dohodka je torej 5,09%.

Poleg zgoraj navedenega, pa na spremembo višine katastrskega dohodka, ki je osnova za odmero obveznosti iz kmetijstva za leto 2022, vplivajo tudi  druge spremembe podatkov, kot je primeroma sprememba dejanske rabe zemljišč, sprememba lastništva ali zakupa zemljišč in sprememba bonitete zemljišč. Za navedene podatke pa ni pristojna Finančna uprava, ampak drugi organi (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Geodetska uprava, Zemljiška knjiga in tako dalje), ki so v okviru svojih delovnih nalog, pristojni za ažuriranje podatkov, določitev in razlago navedenih sprememb.

Bonitetne točke so podatek iz uradne evidence, ki jo upravlja Geodetska uprava. V tej evidenci so objavljena tudi dodatna pojasnila, povezana na določanje in spreminjanje bonitetnih točk.

Simbolična slika koruznega polja

Odmera obveznosti iz kmetijstva za leto 2022 | Avtor: Canva