Skoči do osrednje vsebine

Prvo urjenje s področja kibernetske varnosti v Centru za kibernetsko zmogljivost na Zahodnem Balkanu v Podgorici

Med 8. in 12. majem se je v Centru za kibernetsko zmogljivost na Zahodnem Balkanu (ang. Western Balkans Cyber Capacity Center – WB3C), ki ga je Republika Slovenija skupaj s Francosko republiko in Črno goro vzpostavila v letošnjem letu, začelo prvo usposabljanje strokovnjakov za zagotavljanje kibernetske varnosti držav Zahodnega Balkana. Prvo usposabljanje skupaj s strokovnjaki iz Francije in regije Zahodnega Balkana vodi tudi predstavnik slovenskega nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT.

Slovenija s sodelovanjem pri vzpostavitvi Centra uresničuje svojo zavezanost podpori evropske perspektive Zahodnega Balkana in s tem krepi sodelovanje med vsemi regionalnimi zainteresiranimi stranmi v boju proti kibernetskim grožnjam. V Centru bodo potekala urjenja, izmenjava izkušenj ter povezovanje strokovnjakov na področju kibernetske varnosti ter preprečevanja in pregona kibernetskega kriminala.

Center, ki je namenjen usposabljanju regionalnih strokovnjakov, bo deloval predvsem na področjih kibernetske varnosti, kibernetske kriminalitete ter mednarodnega kibernetskega sodelovanja.

Dolgoročne aktivnosti Centra WB3C bodo okrepile operativne in strukturne zmogljivosti držav regije pri boju zoper kibernetsko kriminaliteto ter okrepile strukture in protokole za krepitev kibernetske odpornosti institucij držav v regiji za primere večjih kibernetskih napadov.

WB3C obenem predstavlja tudi regionalno platformo za izmenjavo informacij, izkušenj, znanj in dobrih praks, utemeljenih na aktualnih izzivih s področja kibernetske varnosti ter kazenskega pregona.

Eden od ciljev WB3C je tudi spodbujanje akademske sfere za uvajanje programov izobraževanj s področja kibernetske varnosti v učne programe univerz v regiji Zahodnega Balkana. K sodelovanju so pristopile univerze regije ter s strani Slovenije in Francije tudi Univerzi v Mariboru in v Nici.

Ob robu tedenskega urjenja poteka tudi srečanje nacionalnih koordinatorjev regije Zahodnega Balkana, sooblikovalcev programa, ki temelji na aktualnih regionalnih izzivih, in koordinatorjev napotitev ključnih kadrov iz uprave in ostale kritične infrastrukture v WB3C.