Skoči do osrednje vsebine

Prvo srečanje Evropske mreže za kakovost oskrbe in varnosti pacientov Svetovne zdravstvene organizacije (SZO)

V Atenah v Grčiji je med 9. in 10. majem 2023 potekalo prvo srečanje Evropske mreže za kakovost in varnost oskrbe pacientov, ki je zaznamovalo začetek Evropske mreže nacionalnih kontaktnih točk za kakovost in varnost pacientov. Predstavljene so bile različne pobude za razvoj kakovosti v zdravstvu in dobre prakse inovativnih načinov reševanja izzivov v zvezi s kakovostjo oskrbe in varnostjo pacientov.

Na srečanju sta dr. Suzana Šuklar in dr. Gregor Danko predstavila Nacionalno strategijo kakovosti in varnosti v zdravstvu od 2023-2031 in planirane prihodnje korake Urada RS za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvu na področju razvoja kakovosti in varnosti v slovenskem zdravstvu.

Kakovost oskrbe in varnost pacientov sta ključni sestavni del dobro delujočega zdravstvenega sistema. Stalna zdravstvena kriza v Evropski regiji, vključno s pandemijo, je dodatno poudarila pomen izboljšanja kakovosti in varnosti pacientov, da se zagotovi varno in visoko kakovostno zdravstveno obravnavo tudi ob nepredvidljivih izzivih. V tem kontekstu je ustanovitev Evropskega centra odličnosti SZO za kakovost in varnost oskrbe pacientov v Atenah aprila 2021, ključni ukrepi v okviru strateških prednostnih nalog Evropskega delovnega programa (EPW) pa so:

  1. Zaščita ljudi pred izrednimi zdravstvenimi dogodki in izboljšanje njihove zdravstvene varnosti.
  2. Spodbujanje duševnega zdravja in dobrega počutja ljudi ter preprečevanje nenalezljivih in nalezljive bolezni.
  3. Zagotavljanje, da so ljudje v središču zdravstvenih storitev in da so storitve dostopne, učinkovite in pravične.

Glavni cilji Evropskega centra odličnosti SZO za kakovost zdravstvene oskrbe in varnost pacientov so dvigniti ozaveščenost, znanje in veščine pri podpiranju nacionalnih politik in strategij o kakovosti in varnost zdravstvena varstva ter zagotoviti podporo državam v Evropski regiji. Za dosego teh ciljev je bila nujna vzpostavitev mreže nacionalnih kontaktnih točk za kakovost in varnost pacientov. Omrežje bo služilo kot sredstvo za povezovanje prednostnih nalog posamezne države, v okviru mreže pa se bo razpravljalo o izzivih različnih pristopov izvajanja kakovost in izboljšanja varnosti pacientov v okviru širše zdravstvene agende.