Skoči do osrednje vsebine

Petra Bezjak Cirman: »Zavezani smo, da bomo odgovorno odigrali svojo vlogo pri preprečevanju sovražnega govora«

»Izmenjava mnenj o posamezni temi na družbenih omrežjih ima številne pozitivne vidike, vendar pa morajo biti pri tem jasno določeni pogoji sodelovanja uporabnikov, da je razprava spoštljiva in vključujoča in to smo na profilih vlade na družbenih medijih tudi naredili«, je izpostavila direktorica Urada vlade za komuniciranje, Petra Bezjak Cirman, na 4. seji Strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora.

Na 4. seji Strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora, kjer so člani in članice obravnavali področje preventive, je Petra Bezjak Cirman predstavila tudi nekatere pobude.

Na Uradu vlade za komuniciranje (UKOM) smo na področju preprečevanja sovražnega govora na spletu tako naredili pomemben korak naprej. Novembra 2022 smo sprejeli smernice za moderiranje komentarjev na profilih ministrstev in vladnih služb na družbenih omrežjih ter se letos povezali s platformami družbenih medijev kot je Meta, ki upravlja s Facebookom in Instagramom.

Petra Bezjak Cirman je na seji strateškega sveta predlagala, da svet preuči oblikovanje nacionalne ozaveščevalne kampanje, teme sovražnega govora pa naj se vključijo v program aktivnega državljanstva s simulacijo seje vlade za dijake. Direktorica UKOM-a je prav tako prepričana, da je potrebno zagotoviti dolgoročno in stabilno financiranje projektov civilne družbe in raziskovalne sfere (kot sta Spletno oko, Časoris).

Petra Bezjak Cirman verjame, da je treba najti pravo ravnovesje med zaščito državljanov pred sovražnim govorom in zagotavljanjem ohranjanja demokratičnih vrednot, vključno s pravico do svobode govora. Kot je poudarila, zahteva preprečevanje sovražnega govora večplasten pristop, ki vključuje različne deležnike, vključno z vladnimi institucijami, organizacijami civilne družbe, izobraževalnimi ustanovami in mediji. »Zato bomo na Uradu vlade za komuniciranje podpirali različne izobraževalne, ozaveščevalne in druge preventivne pobude kot na primer spodbujanje digitalne in medijske pismenosti, odgovornega medijskega poročanja, kritičnega mišljenja, strpnosti in empatije, ki bodo pripomogle k učinkovitemu zaznavanju, prepoznavanju in preprečevanju sovražnega govora ter spodbujale vključujoč in spoštljiv dialog«.