Skoči do osrednje vsebine

Sindikati in Ministrstvo za kulturo se strinjajo o širitvi kolektivne pogodbe

V torek, 9. maja so na Ministrstvu za kulturo članice in člani sindikalne konfederacije Glosa-Zasuk in Sindikata SVIZ s predstavniki iz Ministrstva za kulturo in Ministrstva za delo družino in socialne zadeve opravili tretji sestanek, na katerem so se socialni partnerji dogovorili, da je treba razširiti obstoječo kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti.

Udeleženci razpravljajo

Predstavniki sindikatov in ministrstev v dialogu | Avtor: Arhiv Ministrstva za kulturo

Prizadevali si bodo, da bi ta vključila in uredila delavske standarde prekarnih delavk in delavcev kulturno-ustvarjalnega sektorja. S tem si bodo prizadevali urediti delovne razmere in zagotoviti socialno varnost za celoten sektor, strinjali pa so se še, da je treba kolektivna pogajanja začeti čim prej.

Državna sekretarja Dan Juvan z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter mag. Marko Rusjan z Ministrstva za kulturo sta predstavila zakonske okvire pri kolektivnem urejanju delavskih standardov zunanjih izvajalcev. Državni sekretar mag. Marko Rusjan je ob tem dejal, da “je ministrstvo za kulturo odločeno, da vprašanje pravičnega plačila samozaposlenih v kulturi uredi tudi prek vpeljave kolektivnih pravic, zato bomo skupaj s socialnimi partnerji naredili vse, da do tega čim prej pride.” 

Miha Blažič, splošni koordinator Zasuka, je v zvezi s tem opozoril na Smernice EU o uporabi konkurenčnega prava za kolektivne pogodbe samozaposlenih, ki spodbujajo članice, da omogočijo kolektivno pogajanje za vse samozaposlene osebe, ki ne zaposlujejo drugih. To med drugim pomeni, da kolektivna pogodba ne velja samo za tiste delavce, ki imajo status samozaposlenega v kulturi, temveč tudi za vse delavce, ki so samostojni podjetniki brez zaposlenih, ter druge neodvisne pogodbenike, ki jih kulturne organizacije zaposlujejo preko civilnopravnih pogodb (avtorske in podjemne pogodbe).

Irena P. Kacafura, predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacij SVIZ, je poudarila, da je ureditev razmer vseh, ki samostojno opravljajo poklice v kulturnem in ustvarjalnem sektorju, nujna za preprečevanje nevarnih prekarnih oblik dela.

Pred uradnim začetkom kolektivnih pogajanj se bodo sindikati in Ministrstvo za kulturo srečali na delovnem sestanku, kjer se bodo dogovorili o dodatnih elementih razširjene kolektivne pogodbe.