Skoči do osrednje vsebine

Ohranjeni arhivi slovenske skupnosti iz cerkve sv. Janeza v Bethlehemu v ZDA

V zadnjem obdobju sta Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu in Generalni konzulat Republike Slovenije v Celevelandu posvetila kar nekaj časa in truda, da bi se našla ustrezna rešitev za ohranitev slovenske dediščine v arhivih evangeličanske in katoliške cerkve v Bethlehemu v Združenih državah Amerike.

V sodelovanju z Evangeličansko cerkvijo augsburške veroizpovedi v Sloveniji (Evangeličansko cerkvijo AV) in Arhivom Republike Slovenije je v luči zapiranja tamkajšnjega slovenskega centra strokovna sodelavka evangeličanske cerkve v Sloveniji dr. Klaudija Sedar uspešno izvedla evidentiranje in prevzem arhiva slovenske skupnosti, , ki ga je hranila cerkev sv. Janeza.

Gradivo je bilo prevzeto na podlagi sporazuma med Evangeličansko cerkvijo AV v Sloveniji in St. John's Windish Evangelical Lutheran Church in bo prepeljano v Republiko Slovenijo.

Arhiv je neprecenljivega pomena za zgodovino slovenske skupnosti v ZDA, zato je njegova ohranitev izredno pomembna za Republiko Slovenijo. Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je projekt popisa in prevzema arhiva tudi finančno podprl.

V nedeljo, 23. aprila 2023, je namreč v luteranski cerkvi sv. Janeza potekalo še zadnje bogoslužje. Cerkev je bila zgrajena med leti 1910 in 1916 s strani prekmurskih Slovencev in je, poleg katoliške cerkve sv. Jožefa, pomenila osrednji center zbiranja slovenskih izseljencev v tem delu ZDA. Zaradi visokih stroškov vzdrževanja in vse manjšega števila vernikov, se je cerkvena občina odločila za prodajo.

Zadnjega bogoslužja sta se udeležila tudi generalna konzulka Republike Slovenije v Clevelandu Alenka Jerak in škof Evangeličanske cerkve augsburške veroizpovedi AV v Sloveniji mag. Leon Novak.