Skoči do osrednje vsebine

Objavljeni 3 javni razpisi o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov

V petek 5. maja 2023 so bili v Uradnem listu objavljeni trije javni razpisi o izvajanju intervencij v čebelarskem sektorju.

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2023, katerega glavni namen je izboljšanje ekonomičnosti in konkurenčnosti čebelarstva s posodabljanjem čebelarske opreme in izboljšanjem pogojev za proizvodnjo ter trženje čebelarskih proizvodov. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2023 znaša do 203.852,80 evra.

Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2023, katerega glavni namen je zagotavljanje dostopne čebelje paše v različnih obdobjih ter s tem enakomernejše prehranjenosti čebel. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije v programskem letu 2023 znaša do 48.815,00 evrov.

Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023, katerega glavni namen je zagotavljanje kakovosti in varnost medu in čebeljih pridelkov. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2023 znaša do 273.364,00 evrov.

Vlogo na javni razpis, skupaj s prilogami, vlagatelj odda elektronsko preko enotne vstopne točke. Rok za oddajo vlog začne teči v ponedeljek, 29. maja 2023, ob 9. uri zjutraj, in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma najkasneje do 31. julija 2023 do 23.59 ure.