Skoči do osrednje vsebine

Center znanja in inovativnosti na področju globalnega upravljanja prostorskih podatkov

Od 20. do 23. aprila 2023 je v mestu Deqing v kitajski provinci Zhejiang potekal sestanek Mednarodnega svetovalnega odbora (angleško International Advisory Committee - IAC) za globalni center znanja in inovaciji na področju prostorskih podatkov.

Center je bil vzpostavljen pod okriljem Organizacije združenih narodov (OZN), kot rezultat prizadevanj Odbora strokovnjakov za globalno upravljanje s prostorskimi podatki (angleško Committee of Experts on Global Geospatial Information Management – UN GGIM), ter ob finančni podpori kitajskega ministrstva za naravne vire. Namen sestanka je bilo oblikovanje strateških izhodišč in osnutka delovnega programa centra. Prvi dan zasedanja je udeležence pozdravil tudi namestnik generalnega sekretarja OZN, zadolžen za ekonomske in socialne zadeve, Li Junhua. V svojem nagovoru je izrazil pričakovanja, da bodo aktivnosti centra pripomogle k sprejemanju boljših odločitev na podlagi geoprostorskih podatkov na področju številih izzivov, ki so pred človeštvom. Na spletni strani OZN je objavljen podrobnejši članek o sestanku Mednarodnega svetovalnega odbora za globalni center znanja in inovacij na področju prostorskih podatkov (v angleščini).

V resoluciji Ekonomsko socialnega sveta OZN 2022/24 (angleško Enhancing global geospatial information management arrangements, v angleščini), ki je bila sprejeta 22. junija 2022, je zapisana zaveza k vzpostavitvi Globalnega OZN Centra znanja in inovaciji na področju geoprostorskih podatkov (angleško UN Global geospatial Knowledge and Innovation Centre – UN GGKIC). V isti resoluciji je bila podana tudi zaveza za vzpostavitev OZN Globalnega geodetskega centra odličnosti (angleško UN Global Geodetic Centre of Excelence – UN GGCE), katerega otvoritev je bila konec marca 2023 v OZN kampusu v Bonnu v Nemčiji.

Kitajsko Ministrstvo za naravne vire je 20. maja 2022 z OZN podpisalo memorandum o soglasju v katerem se je zavezalo k vzpostavitvi potrebne infrastrukture za delovanje centra znanja in inovativnosti v kraju Deqing v kitajski porvinci Zheijang. Člani Mednarodnega svetovalnega odbora za globalni center znanja in inovaciji na področju prostorskih podatkov smo si v okviru zasedanja ogledali prostore, ki jih je kitajska vlada namenila delovanju centra. V teku pa je tudi mednarodni natečaj za zasedbo delovnih mest v centru.

Delovni program centra je zasnovan na štirih prioritetah in sicer:

  • koordinacija in sodelovanje na področju uporabe prostorskih podatkov za doseganje ciljev trajnostnega razvoja;
  • krepitev zmogljivosti na področju izdelave akcijskih načrtov na ravni države v okviru izvajanja priporočil  integriranega okvira za prostorske informacije (angleško Integrated Geospatial Information Framework - IGIF);
  • promocija znanja in inovativnosti ter izmenjave primerov dobrih praks pri globalnem upravljanju geoprostorskih podatkov;
  • komuniciranje in upravljanje z znanjem z namenom zmanjševanja digitalne ločnice na področju upravljanja in uporabe geoprostorskih podatkov.

Center bo, ko bo zaživel v celoti, nudil tehnično pomoč državam članicam OZN, zagotavljal bo izgradnjo potrebnih kapacitet ter predstavljal osrednje mesto kot center znanja na področju globalnega upravljanja prostorskih podatkov ter opravljal naloge tehnološkega HUB-a na tem področju.

Ob zaključku sestanka je bil sprejet dokument s sklepnimi ugotovitvami sestanka, v katerem so zbrani povzetki razprav in usmeritve, ki jih je Mednarodni svetovalni odbor (angleško International Advisory Committee - IAC) podal za delo UN GGKIC. Dokument bo predstavljen kot poročilo IAC na zasedanju UN GGIM avgusta 2023 v New Yorku.