Skoči do osrednje vsebine

Veljavnost dovoljenj z opombo (3) v Registru biocidnih proizvodov

Zaradi končanja epidemije SARS-CoV-2 in sproščanja ukrepov za preprečevanje njenega širjenja bo dajanje na trg in uporaba biocidnih proizvodov z opombo (3) v Registru biocidnih proizvodov dovoljena do 31. oktobra 2023.

Če imetnik dovoljenja želi nadaljevati s trženjem teh biocidnih proizvodov po tem datumu, mora na Urad Republike Slovenije za kemikalije najkasneje do 30. junija 2023 vložiti vlogo za spremembo priglasitve, h kateri mora priložiti ustrezne teste učinkovitosti.