Skoči do osrednje vsebine

Podatkovno skladišče bo pripomoglo k digitalizaciji slovenskega kmetijstva

V okviru Načrta za okrevanje in odpornost bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vzpostavilo podatkovno skladišče MKGP. Projekt, ki bo odprl številne možnosti za poslovno analitiko na podlagi razpoložljivih strukturiranih podatkov, je eden od osmih projektov iz ukrepa Digitalna preobrazba na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva.

Veliko število različnih evidenc, vzpostavljenih v različnih časovnih obdobjih in z različnimi tehnološkimi rešitvami, potrebuje skupne imenovalce za nove možnosti uporabe velike količine podatkov. Ti bodo zbrani na enem mestu, omogočali pa bodo sprejemanje odločitev na podlagi ključnih informacij, ki bodo izhajale iz poslovne analitike. Podatkovno skladišče MKGP bo namenjeno odločevalcem in snovalcem strateških usmeritev, nudilo bo številne prednosti in znaten prihranek časa pri pridobivanju potrebnih informacij za sprejemanje odločitev in pripravo strategij.

Projekt bo pomembno pripomogel k digitalizaciji slovenskega kmetijstva, vzpostavitev podatkovnega skladišča pa bo odprla številne možnosti za poslovno analitiko na podlagi razpoložljivih strukturiranih podatkov.

Med glavnimi cilji projekta so:

  • povezava podatkovnih zbirk MKGP in organov v sestavi za učinkovit sistem poročanja;
  • vzpostavitev informacijskega okolja za izvajanje poslovnih analiz za spremljanje ukrepov skupne kmetijske politike;
  • vzpostavitev informacijskega okolja za izvajanje podatkovnega rudarjenja ter analize trendov, njuni rezultati pa bodo služili kot učinkovita podlaga za snovanje operacij in intervencij v kmetijstvu;
  • usposabljanje zaposlenih s področja poslovne analitike in uporabe orodij za podatkovno rudarjenje na MKGP in v organih v sestavi.

Projekt se financira iz sredstev Načrt za okrevanje in odpornost, vrednost naložbe znaša 1,45 milijona evrov brez DDV. Podatkovno skladišče bo vzpostavljeno do 30. 6. 2026.