Skoči do osrednje vsebine

Pričetek splošne mature in nacionalnega preverjanja znanja

Danes se je na slovenskih osnovnih šolah odvijalo prvo nacionalno preverjanje znanja v tem šolskem letu, pričela pa se je tudi splošna matura.

Nacionalno preverjanje znanja za 6. razred je danes potekalo na 493 osnovnih šolah, opravljalo pa ga je 22.341 učencev 6. razreda. Nacionalno preverjanje znanja za 9. razred bo potekalo na 484 osnovnih šolah, opravljalo pa ga bo 21.251 učencev. K letošnjemu preverjanju znanja je v 6. razredu na 445 šolah prijavljenih 2.463 učencev s posebnimi potrebami, v 9. razredu pa je na 435 šolah prijavljenih 2.470 učencev s posebnimi potrebami.

Preverjanje znanja učencev, ki obiskujejo program nižjega izobraževalnega standarda bo opravljalo 143 učencev 6. razreda z 29 osnovnih šol in 172 učencev 9. razreda s 30 osnovnih šol.

Nacionalno preverjanje znanja bo potekalo od 4. do 10. maja 2023 na vseh osnovnih šolah v Sloveniji: 4. maja bodo učenci 6. in 9. razreda osnovne šole pisali preizkus znanja iz slovenščine, na območjih z italijanskim in madžarskim jezikom pa iz italijanščine in madžarščine, 8. maja pa preizkus znanja iz matematike; 10. maja bodo učenci 6. razreda pisali preizkus znanja iz tujega jezika (angleščina, nemščina). Istega dne bodo učenci 9. razreda pisali preizkus znanja iz tretjega predmeta (fizika, glasbena umetnost, domovinska in državljanska kultura in etika, prvi tuj jezik).

Pričetek splošne mature

Ob nacionalnem preverjanju znanja se je danes pričela tudi splošna matura.

Danes so kandidati v  gimnazijah v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo – esej iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika. K prvemu delu izpita se je prijavilo 6551 kandidatov. Letošnji tematski sklop »Ženska na odru sveta« za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedila Sofokleja Antigona, Henrika lbsena Nora (Hiša lutk), Slavka Gruma Dogodek v mestu Gogi in Dominika Smoleta Antigona.

Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali v soboto, 27. maja, s pisanjem angleščine. Drugi del pisnega izpita iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika bodo dijaki pisali 29. maja, pisni izpiti iz tujih jezikov pa bodo potekali še 6., 8., 12. in 13. junija. 3. junija bo potekal pisni izpit iz matematike ter med 30. majem in 14. junijem pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo potekali na šolah med 12. in 21. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem izpitnem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni v ponedeljek, 10. julija 2023. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov, od sedme ure zjutraj, maturantom omogočil tudi dostop do svojih ocen preko spleta.

Splošna matura letos poteka na 83 šolah, prvič jo bo opravljalo 6275 kandidatov. Lansko leto je splošna matura potekala na 83 šolah in jo je prvič opravljalo 6.105 kandidatov. Na spomladanskem roku je splošno maturo v minulih letih uspešno opravilo med 84 in 87 % prijavljenih kandidatov, letno pa med 86 in 89 %.

Izpit iz posameznega predmeta splošne mature bo opravljalo tudi 1848 kandidatov (lani 1809), ki so se prijavili k poklicni maturi oz. so jo že opravili.

Več informacij o letošnjem nacionalnem preverjanju znanja in splošni maturi najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra.