Skoči do osrednje vsebine

Pomemben korak k digitalizaciji v živinoreji

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je s Kmetijskim inštitutom Slovenije, Biotehniško fakulteto in Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani podpisalo pogodbo o sofinanciranju projekta Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji. Za razvoj enotnega informacijskega sistema, ki bo prispeval k večji učinkovitosti živinorejskega sektorja, bo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost namenjenih 3,5 milijona evrov.

Podatkovne zbirke v živinoreji se vodijo v okviru javne službe strokovnih nalog v živinoreji, ki jo izvajajo različne inštitucije v Sloveniji. Različne zbirke so med seboj in z uradnimi registri slabo povezane, kar otežuje dostop do podatkov in povzroča dodatno delo pri vodenju in usklajevanju ter zvišuje stroške poslovanja.

V ta namen bodo raziskovalci in strokovni sodelavci Kmetijskega inštituta Slovenije ter Biotehniške in Veterinarske fakultete v okviru petletnega projekta digitalizacije podatkovnih zbirk v živinoreji razvili enoten sodoben informacijski sistem, ki bo nudil učinkovito podporo za izvajanje nalog javne službe strokovnih nalog v živinoreji in rejskih programov, podporo rejcem pri vodenju črede in strokovnim službam, ki jim pri tem pomagajo, podporo javni upravi pri vodenju in spremljanju kmetijske politike na državni in lokalni ravni, predvsem Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in njegovim organom v sestavi, ter ostalim uporabnikom teh podatkov.

Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji bo izvedena z namenom:

  • tesnejšega povezovanja med podatkovnimi zbirkami za posamezne vrste živali in gensko banko,
  • vzpostavitve skupne vstopne točke za različne skupine uporabnikov,
  • zajema podatkov čim bližje kraju nastanka in čim prej po nastalem dogodku,
  • digitalizacije nekaterih obstoječih registrov, ki se sedaj vodijo v papirni obliki,
  • dopolnitve nekaterih manjkajočih podatkov,
  • zagotovitve povezljivosti z uradnimi registri na nacionalni ravni in
  • lažjega mednarodnega povezovanja.

Projekt bo pomembno prispeval tudi k ohranitvi kulturne dediščine, in sicer pri ohranitvi arhiva rodovniških knjig in drugih pomembnih dokumentov.

Nadgrajen in digitaliziran sistem podatkovnih zbirk v živinoreji bo omogočil tudi izdelavo zahtevnih analiz, modelov in napovedi. Urejene in povezane podatkovne zbirke bodo v prihodnosti s pomočjo strojnega učenja in umetne inteligence odprle neslutene možnosti uporabe pri vodenju črede in pri načrtovanju ukrepov kmetijske politike.