Skoči do osrednje vsebine

Agencija za okolje gosti direktorje državnih hidrometeoroloških služb JV Evrope

Neformalno združenje direktorjev državnih hidrometeoroloških služb JV dela regije VI pri Svetovni meteorološki organizacije presega meje JV Evrope in vključuje tudi nekatere države bližnjega vzhoda. Združenje je odlična platforma za obravnavo skupnih izzivov in izmenjavo izkušenj in informacij. Svetovna meteorološka organizacija podpira skupne dejavnoti v regiji.

Udeležence srečanja, ki je potekalo na Brdu pri Kranju, je uvodoma pozdravil državni sekretar, pristojen za okolje, Uroš Vajgl. Povedal je, da ima ministrstvo, katerega organ v sestavi je Agencije za okolje, že v svojem imenu poudarjeno skrb za podnebje. Da pa pa je odgovorno tudi za področje energetike, ki s svojimi izpusti vpliva na podnebne spremembe. Na ministrstvu si bodo prizadevali za sodobne energetske politike ter razumevanje podnebja in prispevali k varovanju okolja, energetski samooskrbi in blažitvi podnebnih sprememb.

Na srečanju so navzoče nagovorili tudi visoki predstavnik Svetovne meteorološke organizacije Dr. Wenjian Zhang (pomočnik generalnega sekretarja), Dr. Kornélia Radics (direktorica regionalne pisarne za Evropo pri Svetovne meteorološke organizacije), dr. Klemen Bergant, izvršni direktor Evropskega združenja hidrometeoroloških služb in Dr. Umberto Modigliani, namestnik direktorja za vremenske napovedi pri Evropski službi za srednjeročne napovedi.

Glavni poudarki njihovih nagovorov so bili:

  • JV regija Evrope je vremensko ranljiva. Njeno ranljivost še stopnjujejo podnebne spremembe. Poročila o škodi in žrtvah zaradi ekstremnih vremenskih pojavov postajajo vse pogostejša.
  • Vse hidrometeorološke službe v regiji želijo vzpostaviti učinkovit sistem za zgodnje opozarjanje pred ekstremnimi vremenskimi in hidrološkimi dogodki. Z njim bi pomagali preprečevati žrtve in zmanjšati gmotno škodo.
  • Tak sistem je eden najpomembnejših prilagoditvenih ukrepov na stopnjujoče podnebne spremembe. Njegova učinkovitost je ena prednostnih nalog Svetovne meteorološke organizacije v naslednjih petih letih, ki je, da bi bili vsi prebivalci Zemlje varovani s sistemi zgodnjega opozarjanja.
  • Uporabnost državnih hidrometeoroloških servisov se meri v sposobnosti, da državam in državljanom zagotovijo podatke in storitve, ki jih ti potrebujejo za odločanje in svoje delo. Za pripravo verodostojnih podatkov, informacij in storitev so nujni kakovostni podatki. Zato je za hidrometeorološke službe ključnega pomena izmenjava podatkov, saj vreme in podnebje ne poznata meja. Kar najlažja izmenjava podatkov je pomembna točka dnevnega reda sestanka.

Agencija za okolje se zaveda izrednega pomena sodelovanja, prenosa znanja in izkušenj v regiji. Zato je aktivna pri razvoju sistema za zgodnje opozarjanje pred ekstremnimi vremenskimi in hidrološkimi dogodki.

Agencija podpira tudi iniciativo SEERAD (Establishement of sub regional network), povezavo podregionalnih radarskih podatkovnih omrežjih JV Evrope za izmenjavo radarskih podatkov. Prav radarski podatki so izjemno pomembna komponenta za oblikovanje kratkoročnih napovedi, ki so nujno potrebne za pripravo opozoril.

Z zavedanjem o pomenu sodelovanja v regiji je Agencija za okolje že pred več kot desetletjem sprejela gostovanje Centra za upravljanje s sušo v JV Evropi in Regionalnega instrumentalnega centra pri Svetovni meteorološki organizaciji.

Pod koordinacijo Sekretariata Mednarodne komisije za Savski bazen je Agencija za okolje tudi eden od gostiteljev sistema za napovedovanje in opozarjanje pred poplavami na Savi.

Udeleženci srečanja direktorjev državnih hidrometeoroloških služb JV Evrope

Udeleženci srečanja direktorjev državnih hidrometeoroloških služb JV Evrope | Avtor Agencija za okolje