Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 87. dopisne seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 87. dopisni seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Poročilo o izvajanju Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 za leto 2022

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 za leto 2022.

Vlada je 24. 8. 2017 sprejela Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano letno poroča o izvajanju načrta in programa. Za izvedbo programa so namenjena izključno sredstva Programa razvoja podeželja 2014–2020.

V letu 2022 je bilo izdanih:

  • 16 odločb za uvedbo zasebnih namakalnih sistemov (v nadaljnjem besedilu: NS) z enim uporabnikom na površini 38,7 ha
  • ena odločba o uvedbi NS z več uporabniki na površini 34,8 ha,
  • ena odločba o širitvi zasebnega NS z več uporabniki na površini 3,1 ha (površina pred širitvijo 25 ha, površina po širitvi 28,1 ha)
  • tri odločbe o uvedbi lokalnih NS (z več uporabniki) na površini 103 ha.

V letu 2022 sta bila za podukrep M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstvom objavljena dva javna razpisa, ki pa se nista nanašala na namakanje kmetijskih zemljišč. Za podukrep M04.3 sta bila objavljena dva javna razpisa s področja namakanja za posodobitev in izgradnjo NS, ki so namenjeni več uporabnikom:

  • za posodobitve osmih NS na 1460 ha so bila odobrena sredstva v višini 6.252.361,05 evra,
  • za izgradnjo NS v skupni površini 80 ha so bile podane tri vloge v skupni vrednosti 704.000,00 evra.