Skoči do osrednje vsebine

Novela Zakona o tujcih začne veljati 27. aprila 2023

Odpravljamo administrativne ovire in omogočamo hitrejše vodenje postopkov izdaje in vročanja dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi. Podaljšujemo brezplačne tečaje slovenščine in spoznavanja slovenske družbe za vse kategorije tujcev.

Danes je v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena novela Zakona o tujcih. Spremembe zakona začnejo veljati naslednji dan po objavi, to je 27. aprila 2023. V sporočilu za javnost so navedene vse ključne spremembe Zakona o tujcih.

Novela določa tudi pogoj znanja slovenskega jezika za:

  • podaljšanje dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine za družinske člane državljanov tretjih držav (na vstopni ravni A1),
  • izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za državljane tretjih držav (na osnovni ravni A2).

Časovnica uveljavitve pogoja znanja slovenskega jezika:

  • od 27. aprila 2023 do 27. oktobra 2023: pogoja znanja slovenskega jezika še ni treba izpolnjevati;
  • od 28. oktobra 2023 do 1. novembra 2024: le v postopku podaljšanja dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine je treba predložiti potrdilo o udeležbi v programu učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe na vstopni ravni;
  • od 1. novembra 2024 dalje: v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine in v postopku izdaje dovoljenja za stalno prebivanje je treba predložiti potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika.