Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat zoper Modo MI&LAN d.o.o. podal naznanilo kaznivega dejanja

Pod drobnogledom Inšpektorata RS za delo (IRSD) je v zadnjem obdobju med drugim tudi delodajalec Moda MI&LAN d.o.o., saj je inšpektorat pri njem zaznal številne nepravilnosti.

Inšpektorat za delo je sicer pri subjektu Moda MI&LAN d.o.o. prisoten že vse od leta 2013 in je od takrat opravil 34 inšpekcijskih nadzorov in do sedaj ugotovil več kot 40 kršitev delovnopravne zakonodaje, tako na področju delovnih razmerij kot na področju varnosti in zdravja pri delu.

Zaradi ponavljajočih in vse bolj očitnih kršitev, je Inšpektorat zoper subjekt Moda MI&LAN d.o.o. na Policijo podal naznanilo kaznivega dejanja zaradi kršitve temeljnih pravic delavcev, in sicer zaradi neizplačila dodatka za prehrano med delom, neizplačilo celotnega regresa za letni dopust, neizplačila marčevske plače, neizplačila prispevkov, odrejanje in neizplačila nadurnega dela ter neomogočanja izrabe letnega dopusta

Sicer pa je inšpektorat delodajalcu v zadnjih treh letih (prekrški se iz evidence izbrišejo po poteku treh let) izdal za 5500 evrov glob, in sicer prekrškovno odločbo z izrekom globe 1500 evrov pravni osebi in 150 evrov odgovorni osebi, ker delodajalec delavcem ni omogočil izrabe (preostanka) letnega dopusta, zaradi ugotovljenih kršitev v zvezi z neizplačilom (dela) regresa in, ker delodajalec delavcem ni omogočil izrabe letnega dopusta je izdal prekrškovno odločba z izrekom globe 4500 evrov pravni osebi in 450 evrov odgovorni osebi. Ker je delodajalec izplačal regres in s sklepom omogočil koriščenje dopusta je IRSD prekrškovno odločbo odpravil in jo nadomestil z novo prekrškovno odločbo z izrekom globe 1500 evrov pravni osebi in opomina odgovorni osebi, zaradi onemogočanja koriščenja letnega dopusta. Prav tako je subjektu izdal prekrškovno odločbo z izrekom globe 2500 evrov pravni osebi in 600 evrov odgovorni osebi, ker delodajalec IRSD ni prijavil nezgode pri delu (odločba je pravnomočna). Med drugim je izdal tud kar nekaj upravnih odločb, s katerimi je na primer delodajalcu odredil vročitev pravilnih obračunov plač, da mora prijaviti nezgodo pri delu, praktično usposobiti  delavce za delo z delovnim strojem za varno in zdravo delo ter zagotavljati varnost in zdravje delavcev.

IRSD sicer poudarja, da lahko komentira samo postopke, ki so že zaključeni oziroma postopke, pri katerih so bili delodajalci o svojih prekrških že obveščeni.

Takšne kršitve delavskih pravic v Sloveniji so žal močno prisotne, zato bo inšpektorat tudi v prihodnje opravljal temeljite in komplekse nadzore, da tovrstne prakse izkorenini. Želimo, da zakonske obveznosti delodajalcev do delavcev postanejo stalna praksa in ne izjema. Tako se bomo tudi v prihodnje intenzivno ukvarjali s svojo osnovno nalogo, to je varovanjem delavskih pravic oziroma preprečevanjem kršitve temeljnih pravic delavcev s strani delodajalcev in zagotavljanjem varnih ter zdravih delovnih pogojev za zaposlene.