Skoči do osrednje vsebine

Sprejet Akcijski načrt za jamstvo za otroke 2022 – 2030

Vlada je na 46. redni seji sprejela Akcijski načrt Republike Slovenije za jamstvo za otroke 2022 – 2030 (akcijski načrt), katerega namen in cilj je vzpostavitev enakih priložnosti za vse otroke ter preprečevanje medgeneracijskega prenosa revščine.

Z akcijskim načrtom si bo Republika Slovenija prizadevala dvigniti stopnjo blaginje otrok, zagotoviti vsem otrokom enake možnosti in pravice, okrepiti zaščito in varstvo ter izboljšati možnosti vključevanja in sodelovanja otrok. Ob tem je posebna pozornost namenjena vsesplošni dostopnosti storitev predšolske vzgoje in varstva, izobraževanja (vključno s šolskimi dejavnostmi), vsaj enega zdravega obroka vsak šolski dan za vse otroke, široko dostopnega zdravstvenega varstva ter učinkovitega dostopa do zdrave prehrane in ustrezne nastanitve.

Pri oblikovanju ciljnih ukrepov je bila posebna pozornost namenjena otrokom priseljencev, otrokom z migrantskim ozadjem ali iz etničnih manjšin (še posebej romskim otrokom), otrokom s posebnimi potrebami, otrokom s težavami z duševnim zdravjem in/ali duševnimi motnjami in otrokom, ki živijo v disfunkcionalnih, negotovih družinskih razmerah in/ali v socialno in finančno prikrajšanem okolju ter otrokom v alternativni (zlasti institucionalni) oskrbi.

Akcijski načrt je usklajen s temeljnimi mednarodnimi dokumenti kot tudi z razvojnimi dokumenti države, ki zadevajo otroke, opredeljeni cilji in ukrepi pa so del različnih razvojnih politik in se bodo izvajale v okviru načrtovanih politik več ministrstev. V določenem obsegu bodo ti cilji in ukrepi zadevali tudi druga področja, ki so v pristojnosti posameznih ministrstev, služb Vlade, lokalnih skupnosti in drugih deležnikov in bodo tako ob uresničevanju pomembno prispevali k izboljšanju blaginje otrok in njihovih družin ter zagotavljanju njihovih pravic.

Podlaga za pripravo akcijskega načrta za jamstvo za otroke 2022 – 2030 je Priporočilo Sveta (EU) o vzpostavitvi evropskega jamstva za otroke, katerega cilj je preprečevanje socialne izključenosti in boj proti njej z zagotavljanjem dostopa do sklopa ključnih storitev pomoči potrebnim otrokom.

Nacionalni akcijski načrt za jamstvo za otroke 2022–2030