Skoči do osrednje vsebine

Obravnava predloga Akta o gigabitni infrastrukturi

Evropska komisija je konec februarja 2023 v obravnavo Svetu in Evropskemu parlamentu predložila predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev gigabitnih elektronskih komunikacijskih omrežjih in razveljavitvi Direktive 2014/61/EU (Akt o gigabitni infrastrukturi).

Cilj predloga je odpraviti pomanjkljivosti veljavne direktive o znižanju stroškov širokopasovnih povezav ter prispevati k stroškovno učinkoviti in pravočasni uvedbi zelo visokozmogljivih omrežij, ki je potrebna za izpolnitev povečanih potreb Evropske unije po povezljivosti. S tem bo Akt o gigabitni infrastrukturi prispeval k doseganju ciljev programa Digitalno desetletje do leta 2030 glede gigabitne povezljivosti, določenih v programu za digitalno desetletje in tako prispeval k boljšemu delovanju notranjega trga.

Strokovno in zainteresirano javnost pozivamo k predložitvi predlogov in pripomb k predlogu akta. Ker je predlog akta že v obravnavi na delovni skupini Sveta prosimo, da nam vaše prispevke pošljete na elektronski naslov gp.mdp@gov.si najkasneje do 15. maja 2023.