Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vključen svet: Za aktivno vključevanje invalidov na trg delovne sile

10. marca 2023 se je začel izvajati ozaveščevalni projekt Vključen svet, preko katerega želijo ustvarjalci in podporniki opozoriti na pomanjkljivosti v sistemu trga delovne sile s ciljem doseganja dolgoročnih sprememb, ki bodo invalidom omogočale postati polnopravni član delovne sile, gospodarstvu pa izkoristiti njihov polni karierni potencial.

Zaposlitev invalidu omogoča finančno neodvisnost, socialno integracijo in izpolnjevanje ambicij, vse to pa je izjemnega pomena za slehernika. Vsak mora imeti možnost biti vključen. Biti vključen pomeni izkoristiti osebni potencial, sodelovati v različnih segmentih družbe in nenazadnje, osebno rast ter družbeno kohezijo.

V prvem letu projekta se bo izvajala ozaveščevalna kampanja, s ključnim sporočilom »Vsi drugačni, vsi s potenciali«, ki želi povečati ozaveščenost med splošno javnostjo in dvigniti razumevanje pri gospodarskih družbah, da upravljanje raznolikosti  pomembno vpliva tudi na samo organizacijo dela in ljudi, ki so z njo povezani. Razumevanje drugačnosti ugodno vpliva na konkurenčnost podjetja.

Pri projektu sodeluje tudi ministrstvo, s čimer sledimo načelom konvencije Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov. 

Več informacij je dostopno na spletni strani in na Facebook ter LinkedIn.