Skoči do osrednje vsebine

Delavnica s področja kibernetske varnosti

Uprava za jedrsko varnost je od 11. do 14. aprila 2023, v sodelovanju z Mednarodno agencijo za atomsko energijo (angleško International Atomic Energy Agency - IAEA) in Pacifiškim severozahodnim nacionalnim laboratorijem (angleško Pacific Northwest National Laboratory - PNNL) organizirala in sodelovala na interaktivni tehnični delavnici s področja kibernetske varnosti.

Delavnice so se udeležili predstavniki ključnih deležnikov na področju kibernetske in jedrske varnosti v Sloveniji, in sicer predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo, SI-CERT-a, Urada za informacijsko varnost, Ministrstva za javno upravo, Instituta »Jožef Stefan«, Nuklearne elektrarne Krško in Uprave za jedrsko varnost (URSJV).

Udeleženci so se na delavnici seznanili z mednarodnimi standardi ter dobrimi praksami s področja odzivanja na kibernetske incidente. Svoje znanje so preizkusili tudi v praksi in tako pridobili izkušnje pri odzivanju na kibernetske incidente v okviru simuliranega varnostno-operativnega centra (angleško Security Operations Center - SOC). Na delavnici so se udeleženci seznanili z naslednjimi koncepti odziva na kibernetske incidente:

  • faze odziva na kibernetski incident,
  • posledice kibernetskih incidentov,
  • socialni inženiring in kibernetski incidenti,
  • analiza omrežnega prometa,
  • analiza prizadetih naprav,
  • analiza kibernetskega incidenta,
  • razvoj in priprava postopkov za ukrepanje ob kibernetskih incidentih,
  • orodja za odziv na kibernetske incidente,
  • koordiniranje in avtomatizacija aktivnosti povezanih z odzivom na kibernetski incident.

Delavnica je potekala v dveh fazah. V prvi fazi, so se udeleženci seznanili s teoretičnimi osnovami ter spoznali orodja za generiranje in zajem omrežnega prometa, dnevniških zapiskov in sistem za odkrivanje vdorov (angleško Intrusion Detection System - IDS). Udeleženci so se seznanili s koncepti odzivanja na kibernetske incidente v jedrskem sektorju, kot jih priporoča IAEA.

V drugi fazi so udeleženci pridobljena znanja samostojno uporabili pri preiskovanju kibernetskega incidenta v fiktivnem jedrskem objektu, pri čemer so uporabljali prakse, postopke in orodja za analizo, ki so jih spoznali v prvi fazi delavnice.

Tovrstne delavnice so izjemnega pomena za izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov s področja kibernetske varnosti, saj poleg praktičnih izkušenj izboljšujejo komunikacijo in sodelovanje med različnimi deležniki s področja kibernetske varnosti in širše.

25 udeležencev stoje pred steno v predalavalnici

Udeleženci delavnice na URSJV | Avtor: Uprava za jedrsko varnost

1 / 4