Skoči do osrednje vsebine

Kitajska delegacija na obisku na Upravi za jedrsko varnost

Uprava za jedrsko varnost (URSJV) je na neuradnem obisku gostila dva predstavnika Veleposlaništva Ljudske republike Kitajske. Obisk je bil namenjen zbiranju informacij in izmenjavi mnenj oziroma izkušenj glede izpuščanja kontaminirane vode, nastale kot posledica jedrske nesreče v Fukušimi na Japonskem.

Gosta sta izrazila zaskrbljenost Kitajske in bližnjih obmorskih držav nad napovedjo Japonske, da bo do poletja pričela z izpuščanjem skladiščene kontaminirane vode, nastale po jedrski nesreči v Fukušimi, v morje, ter vplivom načrtovanih izpustov na okolje in ljudi. Želijo si pridobiti čim večje število strokovnih informacij in mnenj držav, ki so znane po zagotavljanju visoke ravni jedrske varnosti. Med njimi so prepoznali tudi Slovenijo, ki je me drugim uspešno izvedla številne varnostne izboljšave v jedrski elektrarni Krško po nesreči v Fukušimi.

URSJV je pojasnila, da je projekt obdelave kontaminirane vode po sistemu ALPS (angleško Advanced Liquid Processing System), ki ga spremlja od začetka, dovolj izpostavljen mednarodnemu pregledu, predvsem s strani Mednarodne agencije za atomsko energijo (angleško International Atomic Energy Agency – IAEA), ki je v ta namen ustanovila posebno strokovno skupino in izvedla več pregledovalnih misij pri japonskem operaterju, zadolženem za varno skladiščenje in obdelavo vode, in pri japonskem upravnem organu, ki izdaja dovoljenje za izpuščanje. IAEA načrtuje tudi preverjanje laboratorijev, ki izvajajo meritve, obenem pa bo še sama preverjala rezultate s pomočjo neodvisnih meritev.

Obe strani sta se strinjali, da mora biti projekt izveden transparentno in na visoki strokovni ravni, pri čemer mora Japonska ustrezno obveščati tako domačo kot mednarodno javnost in države v regiji.

Ob koncu srečanja so se udeleženci dotaknili še vprašanj glede nadaljnje uporabe jedrske energije v Sloveniji in se dogovorili za ohranjanje medsebojnih neformalnih stikov.