Skoči do osrednje vsebine

Zaključena je oddaja vlog na 10. javni razpis na podukrepu 4.2

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 10. javni razpis za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov je znašala 15 milijonov evrov. Oddanih je bilo 99 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 24,02 milijona evrov sredstev.

10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 je bil objavljen 30. decembra 2022, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 18. aprila 2023.

Predmet podpore so bile naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode, predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske in trženje kmetijskih proizvodov.

Za namen 10. javnega razpisa je bilo razpisanih 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je na 10. javnem razpisu bilo skupno oddanih 99 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 24.020.612,46 evra.

Glede na to, da so na sklopih B in C zaprošena sredstva presegla razpisana sredstva, Agencija pričakuje, da bo zaradi porabe sredstev na teh sklopih morala zavrniti določeni odstotek sicer ustreznih vlog.