Skoči do osrednje vsebine

Drugi dan obiska ministra Arčona v Brnu

Drugi dan obiska ministra Mateja Arčona v Brnu je sledilo srečanje z dekanjo Filozofske fakultete Masarykove univerze v Brnu, srečanje slovenistik iz Prage, Pardubic, Bratislave in Brna, počastitev dela Mihajla Rostoharja in Slovensko-češki koncert.

Udeleženci posveta za okroglo mizo. Na steni na koncu projekcija in govorni pult, za katerim stoji govornik.

Udeleženci posveta. | Avtor: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

1 / 4

Ministra Arčona je tudi danes spremlja veleposlanica Republike Slovenije na Češkem Tanja Strniša.

Minister z dekanjo

Minister Arčon je drugi dan pričel s srečanjem z dekanjo Filozofske fakultete Masarykove univerze v Brnu Ireno Radovo. V prijetnem pogovoru sta se dotaknila pomena ohranjanja jezikov z manjšim številom govorcev, kot sta slovenščina in češčina. Strinjala sta se, da je jezik pomembna podstat za negovanje narodne identitete in kulture. Minister je poudaril, da je med drugim vloga urada, ki ga vodi, ohranjanje in podpora učenju slovenščine. Pri tem izredno pomembno delo opravijo tudi lektorati in učitelji slovenščine. Dekanja je poudarila, da je skrb za jezik izrednega pomena, "ne smemo izgubiti te dediščine," je dejala. Žal se zadnje čase soočamo, kot je povedal minister, s problemom zagotavljanja ustreznih kakovostnih profesorjev. Kljub temu je vredno iskati rešitve in ohranjati študij jezika, je poudaril med pogovorom. Dotaknila sta se sodelovanja med obema državama, ki temelji na zgodovinsko pomembnih sledeh, ki so jih v teh krajih pustili številni pomembni Slovenci. Tudi danes je izmenjava med državama intenzivna. Med drugim je kar 60 slovenskih občin pobratenih s češkimi, je povedal minister. Dekaniji se je tako porodila ideja, da bi se morda tudi Brno pobratilo s katerim od slovenskih mest. Ob koncu se je minister Arčon še enkrat zahvalil dekanji za naklonjenost in zavedanje pomena ohranjanja študija slovenščine na njihovi fakulteti. Dekanja pa je še izrazila željo, da bi na morebitnem prihodnjem srečanjem tudi sama kakšno besedo lahko povedala v slovenščini.

Srečanje slovenistik iz Češke in Slovaške

V okviru srečanja slovenistik, oddelkov univerz, kjer je mogoče študirati slovenščino, iz Prage, Parbudic, Brna na Češkem in Bratislave na Slovaškem je potekala okrogla miza z naslovom Vloga Slovencev in slovenščine na Češkem in Slovaškem. Na dogodku, ki so se ga poleg lektorjev na oddelkih, kjer je na tujih univerzah možen študij slovenščine, udeležili tudi predstavniki vseh treh slovenskih društev iz Češke in Slovaške, Slovensko društvo Jožeta Plečnika, Češko-slovensko društvo in Združenje občanov in podjetij Republike Slovenije in Slovaške republike (Združenje SLO/SLO) pa tudi predstavniki Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, je med drugimi zbrane uvodoma nagovoril tudi minister Arčon. V pozdravu je minister poudaril pomen možnosti učenja jezika in se zahvalil organizatorjem, dekanji, fakulteti in tudi navzočim lektorjem ter predstojnikom vseh štirih fakultet. Minister je izpostavil, da se danes pogovarjamo o temelju, saj "jezik je temelj in obstoj vsakega naroda". Poudaril je, da je Slovenske dneve v Brnu urad z zadovoljstvom podprl, saj je zelo pomembno dati priznanje vsem tistim, ki se trudijo na področju ohranjanja slovenstva in krepitve vezi med državama. Izziv vsakega, sploh manj številčnega naroda je iskanje načina za ohranitev jezika in identitete med rojaki zunaj meja. Gotovo pa tovrstni dogodki pozitivno prispevajo k temu. V nadaljevanju so udeleženci okrogle mize predstavili delovanje društev kot tudi slovenistik in poučevanje slovenščine na Češkem in Slovaškem. Slovenščina je na čeških univerzah prisotna že več kot sto let. Najprej, že leta 1914, je bila študentom na voljo na eni najstarejših univerz v Evropi, na Karlovi univerzi v Pragi.

Počastitev del Mihajla Rostoharja

Popoldne se je minister Arčon udeležil dogodka z naslovom Počastitev del Mihajla Rostoharja, Slovenca iz Krškega, ki je pred skoraj stoletjem leta 1926, ustanovil oddelek za psihologijo na Masarykovi univerzi v Brnu. Tam je bil kasneje, v letih 1934 in 1935 dekan fakultete. Že prej je v Pragi ustanovil tudi prvi psihološki laboratorij na Češkem. V teh krajih je delovalo mnogo Slovencev, v Brnu pa je najpomembnejše sledi pustil prav dr. Mihajlo Rostohar. Iz Slovenije so na dogodek prišli podžupanja Mestne občine Krško Ana Somrak, pa tudi družina gospoda Rostoharja. Sin Boris, eden od petih otrok profesorja, je z zbranimi delil nekaj osebnih spominov na očeta, pravnukinja Hana pa je prebrala pesmi, ki jih je njena babica posvetila svojemu očetu Mihajlu. Udeležence so nagovorili tudi minister, veleposlanica in predstojnik katedre za psihologijo na Filozofski fakulteti Masarykove univerze. V sklopu dogajanja je bila na ogled razstava profesorjevih del, ki jo je predstavila Helena Rožman iz kulturnega doma in mestnega muzeja iz Krškega.

Slovensko-češki koncert

Tokratni Slovenski dnevi v Brnu, pa tudi obisk ministra Arčona pri slovenski skupnosti na Češkem, se je sklenil s Slovensko-češkim koncertom. Zbrane sta z ubranim petjem razvajala slovenska glasbena skupina Le Dive in Vachov zbor moravskih učiteljic iz Brna.