Skoči do osrednje vsebine

Javna razprava o predlogu Pravilnika o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost

Na Upravi za jedrsko varnost smo pripravili predlog novega Pravilnika o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost.

Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost podrobno določa aktivnosti v zvezi s postopkom za pridobitev pooblastila za izvajanje del pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvedenec), in sicer:

  • obseg programa preverjanja izpolnjevanja pogojev za izvajanje del pooblaščenega izvedenca,
  • način vodenja evidenc pooblaščenih izvedencev,
  • vrsto, način in obseg rednega in izrednega poročanja,
  • predpisano obliko in vsebino strokovnega mnenja ter
  • ostale druge pogoje, ki jih morajo v zvezi s pripravo strokovnih mnenj izpolnjevati pooblaščeni izvedenci.

V prilogah so navedena strokovna področja pooblastitve iz jedrske in sevalne varnosti, vsebine strokovnega usposabljanja, potrebnega za pridobitev pooblastila ter format oz. oblika in vsebina strokovnega mnenja.

Predlog novega pravilnika je posodobitev in dopolnitev sedaj veljavnega Pravilnika o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost, kjer so bolj podrobno določena področja pooblastitve, za posamezna področja so dodani pogoji, bolj podrobno je opisano, kaj mora vsebovati vloga za pridobitev pooblastila, predvsem pa je bolj podrobno določeno poročanje.

Na spletni strani eDemokracije je objavljeno besedilo predloga Pravilnika o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost

Vaše pripombe, predloge in pobude nam prosim pošljite do 11. maja 2023 na naslov gp.ursjv@gov.si po možnosti v obliki »sledi spremembam«.

Po zaključeni javni razpravi se bomo do vseh pridobljenih pripomb, predlogov in pobud opredelili ter jih sporočili predlagateljem.