Skoči do osrednje vsebine

Ukrep financiranja za podjetja z negativnimi posledicami pri poslovanju zaradi situacije v Ukrajini

Slovenska izvozna in razvojna banka d.d. (SID banka) je napovedala nov ukrep, namenjen podjetjem vseh velikosti, katerih slabša uspešnost je posledica agresije Rusije proti Ukrajini. Omogočil bo dostop do finančnih sredstev pod ugodnimi pogoji za naložbe na področju Republike Slovenije. Kreditne vloge bo SID banka preko portala vlog sprejemala od 13. aprila 2023 dalje.

Cilj ukrepa je v krizi prizadetim podjetjem olajšati in poceniti dostop do dolžniškega financiranja s ponudbo kreditov, z obrestnimi merami nižjimi od tržnih obrestnih mer. S sredstvi v višini 50 milijonov evrov bo SID banka lahko poleg tehnoloških investicij financirala tudi druge investicije ali obratna sredstva, podjetij prizadetih zaradi ukrajinske in energetske krize. Ukrep je nastal na podlagi sodelovanja Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SID Banke.

Financiranje bo namenjeno podjetjem, katerim se posledice krize odražajo na glavni dejavnosti. Primeri možnih posledic so: motnje dobavne verige, neporavnana plačila iz Rusije ali Ukrajine, povečana tveganja kibernetskih napadov, povečanja stroškov in/ali zmanjšane količine dobavljenih primarnih proizvodov ter surovin in energentov.

Znesek financiranja za posamezno podjetje bo znašal najmanj 100.000 evrov in v nobenem primeru ne more biti večji kot 85 odstotka vrednosti naložbe oziroma mora biti skladen s pogoji, kot jo določa naložbena strategija. Doba kreditiranja bo najmanj 2 leti in največ 12 let, obrestna mera bo nižja od referenčne. Ročnost kredita bo najmanj 2 leti. Končna zapadlost kreditov pa bo najkasneje 24. decembra 2036.

Ukrep bo izveden na podlagi dodatka k  Pogodbi o financiranju in izvajanju Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov 2011-2013 (znan kot Posojilni sklad 1 (PS1)), ki sta ga Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter SID banka sklenili 29. marca 2023. S tem bo SID Banka zagotavljala ponudbo ugodnih kreditov za financiranje podjetij, ki jih je prizadela energetska ali ukrajinska kriza, kot določa Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.

Na spletni strani SID banke je na voljo več informacij o ukrepu.