Skoči do osrednje vsebine

Objava javnih razpisov v čebelarstvu

Razpisi za sofinanciranje čebelarske opreme, sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje ter dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu.

Na podlagi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/1985/20110/2054/2197/2184/22 in 39/23) je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v petek,  07. aprila 2023 v Uradnem listu RS, št. 42/2023 objavilo tri javne razpise na področju čebelarstva:

Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2022

Višina nepovratnih sredstev za izvajanje javnega razpisa znaša do 22.650,24 evra. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 8. maja 2023. 

Sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022.

Višina nepovratnih sredstev za izvajanje javnega razpisa znaša do 8.542,67 evra. Vlaganje vlog je od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 8. maja 2023.

Dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022.

Izboljšala se bosta prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva. Višina nepovratnih sredstev za izvajanje javnega razpisa znaša do 9.129,05 evra. Vlaganje vlog je od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 8. maja 2023.

Upravičeni stroški za izplačilo dodeljenih sredstev iz vseh treh javnih razpisov so stroški, ki so nastali od 1. avgusta 2022 do vključno 31. decembra 2022.

Vlogo na javne razpise je potrebno poslati na obrazcu Priloge 1 razpisne dokumentacije s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oz. vložišča).

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo na spletni strani Agencije ali v okviru INFO točke.