Skoči do osrednje vsebine

Analiza kazalnikov kakovosti v slovenskih bolnišnicah: 2013 - 2022

Brez merjenja in dokumentiranja ni izboljšav. Kazalniki kakovosti so le eden izmed več možnih meritev kakovosti zdravstvenih storitev. Predstavljajo mero kakovosti zdravstvenega varstva, ki jih izvajalci izračunavajo zato, da imajo sami pregled in nadzor nad kakovostjo zdravstvenih obravnav v lastnih ustanovah.

Izvajalec zdravstvenih storitev rezultate uporabi za spremljanje in izboljšanje kakovosti storitev, plačnik potrebuje informacije o učinkoviti porabi sredstev, pacienti si želijo podatke, ki jim lahko pomagajo pri izbiri izvajalca, prebivalstvo zahteva zagotovilo o primernosti zdravstvenega sistema, Vlada pa spremlja zdravstveno stanje prebivalcev in določa prioritete za ukrepanje.

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (The Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) je v Health Working Paper že leta 2006 predstavil poskus oblikovanja okvira za zdravstveno varstvo držav OECD (na podlagi izkušenj držav), katerega cilj je bil oblikovanje niza kazalnikov kakovosti zdravstvene oskrbe (z možnostjo mednarodne primerjave), ki bi odražali sliko stanja zdravstvenega varstva.

Tudi Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (RS) je leta 2006 v Nacionalnih usmeritvah za razvoj kakovosti v zdravstvu navedlo, da morajo biti kazalniki kakovosti javno dostopne informacije, saj jih lahko le tako primerjamo krajevno, časovno in s standardi, pacient in zdravnik pa tako lahko izbirata med izvajalci z dobrimi izidi zdravljenja.

Zato smo se na Uradu RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu po desetletnem zbiranju podatkov (od 2013 do 2022) odločili za analizo kazalnikov kakovosti. Analiza se nanaša na kazalnike kakovosti, ki so jih spremljale bolnišnice, katerih ustanovitelj je Ministrstvo za zdravje. Zdravstveni domovi so pri oblikovanju kazalnikov kakovosti prepuščeni samoiniciativi, saj ustanoviteljice (občine) od njih ne zahtevajo spremljanja in poročanja kazalnikov kakovosti.

Objavljena analiza kazalnikov je osvetlila smotrnost rabe obstoječih kazalnikov. Zato smo se na Uradu RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu odločili za prenovo nabora kazalnikov kakovosti. Prenovljen seznam je objavljen v Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023, v Prilogi 9.

Spremljanje in sporočanje podatkov o kazalnikih kakovosti iz Priloge 9 je od 1. januarja 2023 obvezno za vse nivoje zdravstvenega varstva, kakor tudi za koncesionarje.

Celotno analizo kazalnikov kakovosti v slovenskih bolnišnicah:2013-2022 si lahko preberete na spletni strani.