Skoči do osrednje vsebine

Staršem otrok s posebnimi potrebami višji prejemek

Od januarja 2023 se je za približno 275,70 evra zvišal mesečni prejemek za starše, ki zapustijo trg dela zaradi varstva in nege za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju, težko gibalno ovirane otroke ali otroke z nekaterimi boleznimi s seznama hudih bolezni (mesečni prejemek).

Znesek mesečnega prejemka se je letos uskladil dvakrat:

  • v januarju z dvigom minimalne plače za 100 evrov,
  • s 1. aprilom pa se je povečal na 1,2-kratnik minimalne plače (1444,00 evrov bruto) zaradi sprememb zakonodaje, ki smo jo sprejeli lani.

Nova višina v znesku 1,2-kratnika minimalne plače je določena v Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemki, ki je bil sprejet konec novembra 2022 in se je začel uporabljati s 1. aprilom 2023. S tem se je mesečni prejemek zvišal za dodatnih 175,70 evra in znaša približno 1054,18 evra mesečno (neto višina je odvisna od višine splošne olajšave ter olajšav za vzdrževane družinske člane). V kolikor eden od staršev ali druga oseba neguje in varuje dva ali več otrok, ki jim pripada delno plačilo za izgubljeni dohodek, se višina delnega plačila za izgubljeni dohodek poveča za 30 odstotkov.