Skoči do osrednje vsebine

Sprejeta Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu za obdobje 2023-2031

Ministrstvo za zdravje je sprejelo novo Nacionalno strategijo kakovosti in varnosti v zdravstvu za obdobje 2023-2031, ki bo omogočila nenehno izboljševanje kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov.

Nacionalna strategija se osredotoča na pacienta in njegovo opolnomočenost z izboljševanjem zdravstvene pismenosti, kar je močan vzvod za razvoj trdnega in trajnostnega sistema kakovosti in varnosti na ravni države, plačnikov, izvajalcev, izobraževalcev, raziskovalcev ter celotne družbe. Zdravstveni sistem se mora kakovostno odzivati na potrebe pacientov in državljanov pri zagotavljanju zdravja kot enega najpomembnejših gradnikov razvoja.

Pri oblikovanju strategije so bili med drugim upoštevani dokumenti in usmeritve Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Evropske Unije in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter znanstveni in strokovni dokazi. Temeljno izhodišče strategije je zagotavljanje učinkovitega razvoja sistematičnega upravljanja, vodenja in  izboljševanja kakovosti ter varnosti zdravstvenih storitev v slovenskem zdravstvu, na temeljih z dokazi podprte znanosti.

Nacionalna strategija upošteva 4 globalne cilje zdravstva: izide za posameznika in populacijo, stroške na posameznika in populacijo, izkušnje pacientov in zadovoljstvo zaposlenih. Ti so povezani z načeli kakovosti:

  • osredotočenost na pacienta,
  • varnost – izvajanje zdravstvene dejavnosti brez preprečljivih škodljivih dogodkov,
  • uspešnost – izvajanje zdravstvene dejavnosti z najboljšimi izidi zdravljenja,
  • učinkovitost – zagotavljanje gospodarnosti oz. preprečevanje razsipnosti pri opremi, materialu, času, ljudeh in stroških,
  • dostopnost (pravočasnost) – zmanjševanje čakanja z izogibanjem zakasnitev za paciente in osebje (vključuje tudi fizično, psihološko in materialno dostopnost),
  • enakopravnost – enak dostop do zdravstvene obravnave brez diskriminacije.

Temeljne opredelitve dolžnosti in odgovornosti za implementacijo strategije so dodeljene posameznim deležnikom zdravstvenega varstva.

 

  • Nacionalna strategija povezuje zdravstvene in ne zdravstvene politike, opredeljuje prednostne naloge in poudarja pomen na kakovost in varnost usmerjenih struktur, procesov in izidov na področju zdravja.
    Strategije in programi