Skoči do osrednje vsebine

Sporočilo za javnost ob svetovnem dnevu Romov

Rominje in Romi po vsem svetu 8. aprila praznujejo svetovni dan Romov in tako je tudi v Sloveniji. Tudi pri nas ob tej priložnosti potekajo številne prireditve, ki jih organizirajo romske ali druge organizacije, osrednja prireditev pa bo v organizaciji Zveze Romov Slovenije potekala v Gledališki dvorani Park v Murski Soboti v petek, 7. aprila 2023, z začetkom ob 18. uri.

Ob tem prazniku na Uradu Vlade RS za narodnosti ugotavljamo, da smo skupaj z Rominjami in Romi v Sloveniji, najrazličnejšimi institucijami in organizacijami ter posamezniki, ki si na državni in lokalni ravni prizadevajo za izboljšanje položaja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti, prehodili že kar dolgo pot, velikokrat polno ovir za vse, ki smo del tega procesa.

Še zdaleč seveda nismo zadovoljni z učinkom vseh vloženih naporov. Velikokrat imamo občutek, da pri svojem delu nismo (dovolj) uspešni ali pa da smo ujeti v povratno zanko. Vendarle pa ponekod na terenu, kjer smo prisotni, slišimo, da se je veliko spremenilo na bolje, da kar nekaj družin živi bolje kot nekoč, da jih tudi okolje bolje sprejema in da se tako institucije, različne nevladne organizacije in romski predstavniki dobro povezujejo in sodelujejo med seboj ter delujejo v smeri istega cilja – za dejansko doseganje enakosti pripadnic in pripadnikov romske skupnosti, njihovo vključevanje in aktivno sodelovanje za boljšo prihodnost. Vsaj v nekaterih okoljih je vse več mladih, ki si po zaključeni osnovni šoli želijo nadaljevati izobraževanje in doseči svoje sanje o tem, kaj bi radi postali. Žal v nekaterih okoljih do tega še ni prišlo, zato je nujno, da vsi prizadevanja nadaljujemo.

Na uradu smo dostopni za vse in smo prepričani, da smo čez leta s svojimi prizadevanji, doslednim delom in spoštljivim odnosom dosegli nekaj, na kar smo resnično lahko ponosni: vzpostavili smo pomembno mrežo partnerjev in zaupanja in že večkrat dokazali, da je edina možnost, ki daje rezultate, pot povezovanja, sodelovanja in spoštovanja vseh sprejetih pravnih norm na področju človekovih pravic ter pravic manjšin. Pri tem se je proaktiven pristop k reševanju izzivov izkazal za najbolj uspešnega.

Želimo si, da bi po tej poti v prihodnje stopali vsi še bolj enotno in predvsem v podporo otrokom in družinam iz romskih skupnosti, ki danes še vedno velikokrat prav zato, ker so Rominje in Romi, ne morejo ali pa ne znajo presekati začaranega kroga revščine in izključenosti iz družbe. Na tej poti in s tem poslanstvom so ključen partner same Rominje in Romi in njihovi predstavniki, ki lahko ob razumevanju in vzpostavitvi zaupanja bistveno prispevajo k oblikovanju še boljših rešitev oziroma k večjemu učinku tistih, ki se že izvajajo.

Vsem Rominjam in Romom v Sloveniji ob njihovem prazniku iskreno čestitamo in se veselimo nadaljnjega dela ter skupne poti.