Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 44. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 44. seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Sprememba Uredbe o sofinanciranju izvedbe praktičnega pouka v kmetijstvu in za usposobitev zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju izvedbe praktičnega pouka v kmetijstvu in za usposobitev zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, ki se objavi v Uradnem listu RS.

Ustrezni programi srednjih poklicnih šol, višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov so zagotovilo za ustrezne poklicne in splošne kompetence, ki jih potrebujejo delodajalci in družba, pri čemer mladim omogočajo lažji prehod iz šole v delovno okolje. Za zagotovitev navedenega pa je zelo pomembna tudi opremljenost izobraževalnih ustanov in raziskovalnih institucij, ki izvajajo programe izobraževanja in/ali raziskovanja s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva, saj so te zagotovilo za kakovostno strokovno izobraževanje, v skladu z razvojnimi cilji Strategije razvoja Slovenije 2030.

S spremembo uredbe bodo do sofinanciranja ukrepov upravičeni vlagatelji, ki izvajajo programe javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, javnih raziskovalnih zavodov, akreditiranih javnih visokošolskih zavodov, za javnoveljavne študijske programe ali akreditiranih visokošolskih zavodov s koncesijo, za javnoveljavne študijske programe, ki izvajajo izobraževanje ali raziskovanje s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva.

V primeru sofinanciranja usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani se podaljšuje obdobje upravičenosti stroškov in sicer iz 1. oktobra na 30. oktober leta, v katerem je predvidena vložitev zahtevka.

Dviga se tudi odstotek sofinanciranja pri sofinanciranju usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani iz obstoječih 50 na 75 odstotkov priznane vrednosti investicije. Najvišja višina dodeljenih sredstev se dviguje iz 50.000 na 75.000 evrov.

Predlog za uvrstitev novega projekta »Nadomestilo pridelovalcem jabolk, hrušk - draginja« v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2023–2026

Vlada je sprejela sklep, da se  veljavni Načrt razvojnih programov 2023-2026 uvrsti nov projekt »Nadomestilo pridelovalcem jabolk, hrušk - draginja«. Za ta ukrep je predvidenih 1.749.000 evrov.  

Pridelovalci jabolk in hrušk v intenzivnih sadovnjakih imajo povišane stroške zaradi naraščajočih cen energije (gorivo, mazivo, elektrika), stroškov gnojil, drugih materialov v pridelovalnem procesu (investicijsko vzdrževanje, embalaža), višjih stroškov skladiščenja in hlajenja v hladilnicah.

Namen projekta »Nadomestilo pridelovalcem jabolk, hrušk - draginja« je torej podpora kmetijskim gospodarstvom, ki se ukvarjajo s pridelavo jabolk in hrušk v intenzivnih sadovnjakih in jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ocenjuje, da bo do podpore upravičenih približno 45 kmetijskih gospodarstev.

Odlok o finančnem nadomestilu pridelovalcem jabolk in hrušk je bil že objavljen v Uradnem listu RS, št. 32/2023 dne 17. marca 2023. Na njegovi podlagi bodo informativne odločbe upravičencem izdane najpozneje do 25. aprila 2023.