Skoči do osrednje vsebine

Neželeni dogodek v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica

29. marca 2023 so zaposleni v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica ob rednem preverjanju ugotovili, da je prišlo v jeseni 2022 do neželenega dogodka.

Dijaki v Slovenski Bistrici so v okviru sistematskih pregledov namesto obnovitvenega cepljenja proti tetanusu prejeli samo pasivno zaščito ob morebitni okužbi. To pomeni, da so namesto cepljenja s tetanusnim toksoidom prejeli humane imunoglobuline proti tetanusnemu toksinu, ki ne sprožijo aktivnega imunskega odgovora organizma, ampak nudijo samo pasivno zaščito ob morebitni okužbi (te v primeru večje rane prejmejo vsi, ki so bili cepljeni z manj kot tremi odmerki cepiva oz. je njihov cepilni status neznan). Imunoglobulini nevtralizirajo strup bakterije Clostridium tetani in se ohranijo v človeškem telesu do 3 mesece. Zato dijaki še vedno potrebujejo tudi aktivno zaščito s tetanusnim toksoidom, ki je učinkovita 10 let. Dijake so o dogodku obvestili in jih na ponovno cepljenje povabili v naslednjem tednu med 11. marca in 14. marca 2023.

O dogodku je vodstvo zdravstvenega doma takoj obvestilo Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Po natančnem pregledu in analizi dogodka so prišli do zaključka, da zaradi neželenega dogodka ni bilo nobenih posledic za zdravje ljudi.

Sporočilo NIJZ Območne enote Maribor:

»Specifični humani protitetanusni imunoglobulini se uporabljajo ob pojavu tetanogene rane za neposredno zaščito oseb, ki niso ustrezno zaščitene proti tetanusu oz. je njihov cepilni status proti tetanusu neznan. Dogodek sedaj ne predstavlja pomembnega tveganja za zdravje tako cepljenih oseb. Razpolovna doma specifičnih humanih protitetanusnih imunoglobulinov je 3-4 tedne, tako da tako inducirana zaščita izzveni po nekaj mesecih.

Na NIJZ v tem obdobju nismo prejeli nobene prijave neželenega učinka po aplikaciji imunoglobulinov proti tetanusu. V zadnjih 10 letih smo prejeli skupno le 2 prijavi neželenih učinkov po aplikaciji imunoglobulinov proti tetanusu. V enem primeru je šlo za vrtoglavico in nerazpoloženost, v drugem primeru pa za alergično reakcijo z urtikarijo. V nobenem primeru ni šlo za resen neželeni učinek.

Dijaki morajo kljub prejetemu odmerku specifičnih imunoglobulinov proti tetanusu prejeti ustrezen odmerek cepiva proti tetanusu, kot je to predvideno v letnem programu cepljenja.«

Ob neželenem dogodku so v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica takoj izvedli interni strokovni nadzor, opravili razgovore z odgovornimi za dogodek in izvedli postopek v skladu z delovno-pravno zakonodajo. Pregledali so protokole, ki so ustrezni in opozorili zaposlene, da morajo dosledno upoštevati pravila stroke in varnostne protokole.

O neželenem dogodku so seznanili tudi župana Občine Slovenska Bistrica in sklicali sejo Sveta zavoda.

Dogodek v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica obžalujejo in se zanj iskreno opravičujejo.