Skoči do osrednje vsebine

Izplačila dodatnih sredstev za zdravstvene zavode na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema

Po prejemu vseh podatkov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije objavljamo končno poročilo in izsledke iz naslova »dodatnih sredstev za zdravstvene zavode po 15. člen ZNUZSZS« za obdobje oktober - december 2022.

V okviru 15. člena ZNUZSZS smo v obdobju med oktobrom in decembrom 2022 dodatno zagotovili 79.106.000,000 EUR izključno za zdravstvene storitve namenjene prebivalcem Republike Slovenije, s čimer smo preverili zmogljivosti zdravstvenega sistema, kot temelj za ustrezne zakonske rešitve na področju večje učinkovitosti.

Za dodatne zdravstvene storitve, bodisi pri javnih zdravstvenih zavodih kakor pri zasebnih zdravstvenih zavodih - koncesionarjih, je bila opredeljena enaka višina nadomestila za enako storitev s strani ZZZS. 

Ključne posledice in ugotovitve interventnega zakona (15. člena ZNUZSZS):

a) brez dodatnih zagotovljenih sredstev, bi se danes soočali še z daljšimi čakalnimi vrstami, saj se soočamo z posledicami omejenih zdravstvenih storitev v času epidemije Covid 19, kar vpliva na daljšanje čakalnih vrst;

b) vsa sredstva so bila izključno namenjena zdravstvenim storitvam (ljudem, ki potrebujejo zdravniško storitev), s čimer smo preverili zmogljivost celotnega zdravstvenega sistema;

 c) javni zdravstveni zavodi so izvedli 64% vseh dodatnih storitev, zasebni zdravstveni zavodi - koncesionarji 36 %, pri čemer se je zajel širok spekter raznolikih storitev ( 967 Zasebnih zdravstvenih Zavodov - koncesionarjev je opravilo dodatne storitve izven letnega plana 2022 s strani ZZZS);

 d) na osnovi stresnega testa smo pridobili podatke o storilnosti tako javnih zdravstvenih ustanov, kakor zasebnih zdravstvenih zavodov - koncesionarjev, kot podlaga za optimizacijo delovnih procesov, ki bo imelo pozitivne učinke na čakalne vrste.