Skoči do osrednje vsebine

Strokovni posvet o zdravstveni oskrbi Romov v Mariboru in okolici

V ponedeljek, 3. aprila 2023, je v Mariboru potekal Strokovni posvet o zdravstveni oskrbi Romov v Mariboru in okolici. Organiziralo ga je Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Zvezo Romov Slovenije in Slovensko zvezo za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

Svoje izkušnje, ugotovitve in priporočila za nadaljnje delo so podali zdravstveni in drugi strokovni delavci, ki se v Mariboru in okolici pri svojem delu srečujejo s pripadnicami in pripadniki romske skupnosti oziroma jim posvečajo svoje aktivnosti. Na posvetu so bile podrobneje predstavljene naslednje vsebine:

  • aktivnosti Mestne občine Maribor pri iskanju skupnih oblik pomoči in reševanju romske problematike
  • izkušnje s srečevanjem Rominj znotraj sistema zdravstvenega varstva, še posebej skozi izkušnje babištva in porodništva,
  • pomen in vsebina dela referenčne ambulante za zdravje Romov,
  • pomen in primeri ozaveščevalnih aktivnosti centra za krepitev zdravja ter drugih zdravstveno vzgojnih programov,
  • pomen in vloga paliativne oskrbe pri bolnikih z neozdravljivo boleznijo ter možni pristopi pri tovrstnih bolnikih v romski skupnosti,
  • aktivnosti nevladnih organizacij, ki so namenjene Rominjam in Romom in jih na območju Maribora in okolice izvajata Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice ter Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

Na posvetu je udeležence nagovoril tudi direktor urada mag. Stanko Baluh. Poudaril je pristojnosti vseh akterjev pri urejanju položaja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti ter zagotavljanju njihove enakosti, vključevanja v družbo in sodelovanja. Povedal je, da je vlada 23. decembra 2021 sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030, ki je del evropskega strateškega okvirja na tem področju. Oba dokumenta področje zdravja Rominj in Romov in njihov dostop do zdravstvenega sistema vključujeta kot eno od pomembnejših prednostnih področij. Nacionalni program zasleduje strateški cilj izboljšanja zdravja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti. V okviru tega cilja se želi povečati zaupanje v ustanove na področju zdravstvenega varstva in izboljšati dostopnost zdravstvenih storitev v okoljih, kjer pripadnice in pripadniki romske skupnosti živijo, ter odpravljati njihove zdravstvene stiske in težave v okoljih, kjer je stanje slabo.

Mag. Stanko Baluh je izrazil željo, da bi posvet podal vpogled v trenutno stanje na območju Maribora in okolice in oceno do sedaj izvedenih aktivnosti ter uporabna priporočila za naprej. Ocenil je, da so tovrstni strokovni posveti zelo koristni in izrazil upanje, da se bo z njimi na podobno celovit in poglobljen način nadaljevalo tudi v ostalih okoljih, kjer Romi živijo.